Hướng dẫn triển khai hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật lúc: 16:47 09/06/2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 3111/EVN-KD-TCKT gửi các Tổng công ty Điện lực, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin; Trung tâm Thông tin Điện lực về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. Thời gian áp dụng trong bảy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Các Tổng công ty Điện lực triển khai thực hiện hỗ trợ các cơ sở lưu trú du lịch theo hướng dẫn tại văn bản số 3733/EVN-KD ngày 02/6/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch đã được giảm giá bán điện đợt 2 theo công văn số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương để rà soát, kiểm tra và áp dụng giảm giá bán điện cho các trường hợp còn đủ điều kiện (không được yêu cầu khách hàng cung cấp lại hồ sơ). Đồng thời, thông báo cho các khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch mới phát sinh để cung cấp hồ sơ phục vụ việc xác minh; với khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch được cấp sau ngày 01/6/2021 thì thời gian giảm giá điện được tính từ thời gian khách hàng được xác nhận là đủ điều kiện.

Duy Hà