Danh sách các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 20:06 26/12/2017

1. Công viên nước Đắk Lắk
– Địa chỉ: 11 Nguyễn Chí Thanh (km 4), Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3950 381

2. Điểm du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng KoTam
– Địa chỉ: Phường Tân Hòa, Tp. Buôn Ma Thuột
– Điện thoại: 0262 6551 239
– Website: http://www.kotam.vn

3. Khu du lịch Hồ Lắk
– Địa chỉ: 30 Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3586 184
– Website: http://www.daklaktourist.com.vn

4. Trung tâm Dịch vụ, Du lịch sinh thái và Giáo dục Môi trường Yok Don
– Địa chỉ: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3783 049
– Website: http://yokdonnationalpark.vn

5. Điểm du lịch cầu treo, Buôn Trí A, Buôn Đôn
– Địa chỉ: Buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3783 020
– Website: http://bietdien-hotel.com.vn

6. Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Bản Đôn (Điểm du lịch thác Bảy Nhánh)
– Địa chỉ: Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3783 079
– Website: http://bandontour.com.vn

7. Chi nhánh Cty TNHH Ánh Dương – Khu du lịch Sinh thái Bản Đôn
– Địa chỉ: Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3783 441

8. Khu du lịch Thác Dray K’nao
– Địa chỉ: Xã Krông Jin, Huyện M’ Drắk, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3 731376

9. Điểm du lịch Thác Dray Nur
– Địa chỉ: Huyện Krông Ana, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 6511 168
– Website: http://www.coffeetour.com.vn

10. Điểm du lịch Thác Krông Kmar
– Địa chỉ: Huyện Krông Bông, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0262 3.732.601

11. Hợp tác xã Du lịch Buôn Jun
– Địa chỉ: Buôn Lê, Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0905.371.633

12. Trang trại Du lịch Vườn Troh Bư – Buôn Đôn
– Địa chỉ: Buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
– Điện thoại: 0905.055.888
– Website: http://www.vuontrohbu.com

13. Thác Thủy Tiên
– Địa chỉ: Huyện Krông Năng
– Điện thoại: 0917.417.779

14. Du lịch Sinh thái Vân Long
– Địa chỉ: Buôn Lê, TT Liên Sơn Huyện Lak
– Điện thoại: 0904.237.777

15.  Điểm Du lịch Sinh thái Đầu Nguồn
– Địa chỉ: Buôn Ako Dhong, Thành phố BMT
– Điện thoại: 0913 496 789

16. Công ty TNHH Đường Mòn Cao Nguyên (Lak Camp Tent)
– Địa chỉ: Xã Yang Tao, Huyện Lắk
– Điện thoại: 0903.559.945

17. Điểm du lịch Đồi Thông Mehyco
– Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Hòa Thắng - Tp. Buôn Ma Thuột.
– Điện thoại: 0914.52.777

18. Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

– Địa chỉ: 12 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột.

19. Biệt Điện Bảo Đại

- Địa chỉ: Số 02 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột

20. Nhà Đày Buôn Ma Thuột

- Địa chỉ: Số 18 Tán Thuật, Tp. Buôn Ma Thuột

Nguyên Phương