Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về ký quỹ kinh doanh lữ hành

Cập nhật lúc: 16:48 09/06/2021

Đó là chỉ đạo của Chính phủ đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị quyết số 58/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú, văn hóa, thể thao, giải trí…, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về ký quỹ kinh doanh lữ hành tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.

Dương Nguyễn