Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:16 21/09/2017

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động truyên truyền cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị và hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Trung bình mỗi năm, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 400 hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo, với hàng ngàn pano và băng rôn quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tập trung nhiều nhất là thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, các huyện: Cư M’gar Krông Pắk, Buôn Đôn, Ea Kar...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực quảng cáo bằng nhiều hình thức: Quảng cáo bảng lớn, biển, bảng điện tử, băng-rôn, cờ phướn, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cổ động trực quan, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, cụ thể:

+ Công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo:

Trong 5 năm qua, từ khi thực hiện Luật Quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết 1.908 hồ sơ thông báo quảng cáo.

+ Hoạt động quảng cáo tại thành phố Buôn Ma Thuột:

Buôn Ma Thuột là địa bàn trung tâm của các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin truyền thông. Các bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo tương đối đa dạng về kiểu dáng và số lượng. Trong đó, tiêu biểu tại các trục đường chính, khu vực trung tâm của thành phố, bến xe và dọc theo các quốc lộ 14, 26, 27 vào thành phố.

Hoạt động quảng cáo bằng băng-rôn, cờ phướn tại Buôn Ma Thuột đã được phân cấp cho UBND thành phố quản lý và cấp giấy phép. Trong 5 năm qua, tiếp nhận và giải quyết 1.139 hồ sơ thông báo quảng cáo.

+ Các huyện, thị xã:

Tại trung tâm của mỗi huyện, thị xã có từ 5 đến 10 bảng tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị có diện tích từ 30m2 trở lên, trong đó chiếm số lượng nhiều và quy mô nhất là thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Pắk, Buôn Đôn, Ea Kar,...  với các cụm panô lớn tại khu vực trung tâm.

Từ năm 2013 đến năm 2017, hoạt động tuyên truyền, quảng cáo được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên. Trong đó chủ yếu tập trung vào một số hình thức chính như: Bảng tấm lớn, panô nhỏ gắn cột điện, đặc biệt là băng rôn, cờ phướn, tờ rơi, tờ gấp.

Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đã phát huy được hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền, quảng cáo đã thể hiện được vai trò là kênh thông tin quan trọng, truyền tải một cách kịp thời, sinh động, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các sản phẩm tiêu dùng của doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

+ Công tác xã hội hóa:

Thực hiện chủ trương về xã hội hóa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại được các doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện mạnh mẽ tại thành phố Buôn Ma Thuột và tại trung tâm các huyện, thị xã điển hình như: Doanh nghiệp Tư nhân QC-TTNT Lê Nguyễn, mỗi đợt tuyên truyền trên 1.000 m2 panô, hộp đèn. Riêng thành phố Buôn Ma Thuột mỗi năm thực hiện 8 đợt tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn của tỉnh và của cả nước, mỗi đợt thực hiện khoảng trên 1.000 m2 panô, hộp đèn lớn, nhỏ.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra:

Những năm gần đây công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, góp phần đưa hoạt động quảng cáo ở địa phương từng bước đi vào ổn định.  

Hầu hết các panô, bảng, biển,… treo dựng đúng theo quy hoạch, không vi phạm lộ giới, chỉ giới. Tình hình quảng cáo lộn xộn, tùy tiện đã giảm khá nhiều, thay vào đó là những bảng quảng cáo đẹp, hiện đại, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, đường phố và giúp Nhân dân nắm được những thông tin cần thiết cho sinh hoạt, phát triển sản xuất, lựa chọn sản phẩm tiêu dùng.

Giai đoạn 2013 - 2017 (thực hiện theo Luật Quảng cáo), Sở Văn hóa, Thể thao    và Du lịch đã tổ chức kiểm tra 15 bảng quảng cáo lớn, ngoài trời (trên 40m2), chủ yếu là nhắc nhở, do nhiều đơn vị chưa nắm rõ Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật về quảng cáo.

Ngoài ra, thành phố Buôn Ma Thuột, tổ chức đi kiểm tra 100 lượt, xử phạt 32 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt vi phạm là: 40.000.000 đồng.

Có thể nói, sau khi Luật Quảng cáo có hiệu lực và các văn bản hướng dẫn ra đời, đã tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quảng cáo. Công tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn thực hiện quảng cáo đúng quy định, góp phần quan trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong và ngoài tỉnh. Công tác tiếp nhận và thẩm định nội dung hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, rõ ràng và theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, hoạt động quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng rôn quảng cáo cũng như công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có những sai phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh yếu tố thương mại, hệ thống các phương tiện quảng cáo ngoài trời còn đóng vai trò quan trọng trong tổng thể cảnh quan đô thị hiện đại, đồng thời mang lại hiệu quả to lớn khi sử dụng vào việc tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành.  

Việc tuyên truyền cổ động trực quan ngày càng có chất lượng cao nhờ có hướng dẫn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể liên quan, kịp thời điều chỉnh những vi phạm thực hiện tuyên truyền của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Quảng cáo có hiệu lực đã phát huy được vai trò quản lý, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào ổn định; các hình thức quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đã phần nào đáp ứng được vai trò quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, góp phần giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến người dân. Việc triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã đáp ứng được mục tiêu chính là tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo theo quy định của pháp luật; định hướng rõ ràng cho các hoạt động tuyên truyền, cổ động, quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh, giữ gìn cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều bất cập như:

 - Tình trạng xuống cấp của hệ thống biển bảng quảng cáo, chiều cao, tỷ lệ biển bảng không cân đối; nhiều loại băng rôn, cờ, phướn treo trên thân cây, cột điện, cột đèn, quảng cáo rao vặt dán, in lộn xộn trên tường, cột điện, nơi công cộng; phát tờ rơi quảng cáo tại ngã 3, ngã 4, nơi có đèn tín hiệu giao thông, gây lộn xộn, làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

- Trong 5 năm qua, từ khi thực hiện Luật Quảng cáo, quy định không thu lệ phí thực hiện quảng cáo, do đó gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí để thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

- Sự thiếu đồng bộ về phối hợp quản lý giữa các cấp, ngành trong việc định hướng cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời. Các văn bản quy phạm pháp luật thiếu đồng bộ, ban hành chậm nên đã ảnh hưởng đến việc quản lý trong lĩnh vực này. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời chưa được đầu tư, phát triển ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội     của tỉnh.

- Việc vận dụng và cụ thể hóa chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa trong đó có lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa thu hút và huy động được nhiều nguồn vốn của xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp đầu tư thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo. Hầu hết việc thực hiện các loại hình quảng cáo không sinh lời, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện văn hóa - thương mại - du lịch của tỉnh (từ xây dựng, thiết kế, căng, treo, thay mới, v.v...) đều do các cơ quan nhà nước thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế, tồn tại đối với các công trình, hình thức tuyên truyền, quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh.

- Doanh nghiệp tự ý thay đổi kích thước, kiểu dáng hộp đèn xã hội hóa trên dải phân cách tuyến đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Chí Thanh tại thành phố Buôn Ma Thuột nhưng không xin phép cơ quan chức năng, gây khó khăn trở ngại cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này tại tỉnh nhà.

- Lợi ích về kinh tế của hệ thống quảng cáo ngoài trời mang lại là rất to lớn, tuy nhiên đi kèm với nó là những tồn tại, hạn chế như là việc lắp dựng không theo quy hoạch chung của địa phương, chưa tuân thủ quy chuẩn về kết cấu, hình thức, kích thước, chưa đảm bảo độ an toàn và đạt chuẩn thẩm mỹ..., gây tác động tiêu cực đến mỹ quan đô thị và khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực này. Đây là tình trạng chung của hầu hết các thành phố lớn ở nước ta, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

- Công tác hậu kiểm sau khi các đơn vị, cá nhân được cấp phép cho quảng cáo ngoài trời hầu như không có. Nhiều quảng cáo có liên quan đến nhiều sở, ngành nên việc xét duyệt mới chỉ trên hồ sơ giấy tờ và sau khi xét duyệt xong, có phê duyệt đồng ý thì có thể coi như hoàn tất. Việc theo dõi quy cách, số lượng, thời gian treo quảng cáo hầu như bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn nhân lực.

- Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, nhiều quy định mới có hiệu lực thi hành. Trong đó, các hành vi vi phạm có mức xử phạt tăng gấp đôi so với quy định trước đó. Nghị định 28/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5 quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo; Tăng mức xử phạt từ 5 triệu đồng lên đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo bằng cách treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng hoặc quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế thì không có đủ nguồn nhân lực để thực hiện công việc này. Bên cạnh đó, theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ cấp phép, quản lý đối với những quảng cáo ngoài trời, còn những quảng cáo tại cửa hiệu của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thì vẫn mạnh ai nấy làm, thích sao làm vậy, gây mất mỹ quan đô thị.

- Có những trường hợp quảng cáo thương mại nhưng lại trá hình dưới hình thức tổ chức sự kiện thể thao, văn hóa... Những việc như vậy cần được bổ sung vào quy định để có cơ chế quản lý cụ thể.

Để công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, cần tập trung vào những giải pháp sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật quy định về hoạt động quảng cáo bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng kịp thời đưa thông tin đến với Nhân dân; nhất là các cá nhân, tập thể tham gia trong lĩnh vực quảng cáo nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo trong sự phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, mỹ quan đô thị của tỉnh.     

2. Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng; tốc độ và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp đang thực hiện.

4. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt: Tích cực tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa bàn xã, phường, thị trấn; huy động các lực lượng đoàn thể tham gia quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; xây dựng các khu vực dành cho quảng cáo rao vặt; xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

5. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và sử dụng hệ thống công trình phục vụ công tác tuyên truyền kết hợp quảng cáo hiện đại trên địa bàn tỉnh đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu, v.v... theo quy định. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

6. Tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết phân chia khu vực thực hiện quảng cáo thương mại; khu vực tuyên truyền nhiệm vụ chính trị rành mạch, rõ ràng, không bị chồng chéo, làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý, nhất là tại thành phố Buôn Ma Thuột và trung tâm các huyện, thị xã.

 

QLVH