41. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

  Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

  * Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk  Lắk.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00

 + Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk  Lắk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

 

* Cách thức thực hiện:

 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, số 48 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnhĐắk Lắk.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012).

(2) Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng).

(3) Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10cm x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi).

(4) Bản sao các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam);

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

(5) Đối với tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

 

* Thời hạn giải quyết:

 

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh (Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012); trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần thành lập Hội đồng thẩm định trước khi cấp phép thì thời hạn cấp giấy phép được kéo dài nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

* Kết  quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.             

* Phí, lệ phí: Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp phép.

 

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

- Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

 

 

 

 

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 

………….., ngày…… tháng……. năm …….

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

 

 

TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk.

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa): …………………………………………….....................................................................

 

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

 

 

- Điện thoại:....................................................................................................................

 

 

- Giấy Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam)(*): Số……………ngày cấp……....… nơi cấp.........................................................................................................................................

 

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài)(*): Số………….ngày cấp …… nơi cấp………………….…………..…

Thời hạn thị thực nhập/xuất cảnh vào Việt Nam: …………………………..

 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam:

 

 

- Tên triển lãm:...............................................................................................................

 

 

- Quy mô triển lãm:........................................................................................................

 

 

- Thời gian triển lãm: từ ngày.…tháng….năm.….đến ngày…..tháng…..năm…..

 

 

- Địa điểm triển lãm:......................................................................................................

 

 

- Số lượng tác phẩm (có danh sách kèm theo):..........................................................

 

 

- Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo)................................................................

 

 

- Kích thước tác phẩm (có danh sách kèm theo):......................................................

 

 

3. Cam kết:

 

-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm./.

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

 

Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức)

 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

 

 

 

 

Ghi chú:

(*): Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

Các tin khác