26. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập

a) Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Cá nhân xin Cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở TDTT ngoài công lập chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 7giờ00 đến 11giờ 00

Chiều: Từ 13giờ 30 đến 16giờ30 

 Bước 3: Trả kết qủa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk

c) Hồ sơ:

- Bản photo công chứng sổ hộ khẩu, quyền sử dụng đất (Nếu thuê phải có hợp đồng thuê nhà, đất dài hạn) có công chứng.

 

- Thống kê tài sản: Cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động TDTT phải đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn (Do cơ quan TDTT trực tiếp quản lý kiểm tra và ký).

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động TDTT.

 

- Photocopy văn bằng chứng chỉ của người hướng dẫn tập luyện, HLV (có công chứng).

 

- Photocopy giấy CMND (có công chứng).

- 01 ảnh 3x4cm..

d) Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ)  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk.

e) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính Cá nhân

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đó).  Có,  Mẫu tự biên soạn

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TDTT

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk.

 

 

Tôi tên là:..........................................Quốc tịch:..........................................................

Sinh ngày............tháng................năm.........................................................................

Số CMND:.........................................Cấp ngày:.........................................................

Tại:...............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

Tỉnh ( Thành phố ):......................................................................................................

Số Điện thoại:........................................Bằng chuyên môn:........................................

Địa điểm hoạt động:....................................................................................................

.....................................................................................................................................

Nội dung cấp GPHĐ: Môn: .........................................................................................

 .....................................................................................................................................

Lý do:...........................................................................................................................

     Tôi xin cam đoan những lời khai trên đều là sự thật và làm theo đúng GPHĐ đã được quy định nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Khi nộp đơn xin kèm theo:

- 01 ảnh 3 x 4 cm.

- Photocopy Văn bằng chứng chỉ (có công chứng).

- Bản photocopy CMND ( nếu có thay đổi mới về CMND)

 

 

                                                             ............................,ngày.......tháng........năm.............

 

                                                                                                  Người làm đơn

 

                                                                                   ( ký, ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

 Xác nhận của UBND                                                                     Xác nhận của

 

( Phường, xã, thị trấn)                                                                   Phòng VHTT- TT

 

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định của Chính phủ số: 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức các bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT ngày 09/01/2007 của Bộ trưởng TDTT.

 - Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính.

 - Thông tư liên tịch 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Bộ tài chính và UBTDTT

Các tin khác