25. Cấp giấy phép hành nghề môn Karatedo

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

 

Cấp giấy phép hành nghề môn Karatedo

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hành nghề môn Karatedo bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề (theo mẫu) được địa phương, cơ quan Thể dục thao thao trực tiếp quản lý bộ môn (Hội) cho phép.

2. Bản sao bằng cấp chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Bản sao chứng minh nhân dân (mang theo bản gốc để kiểm tra);

4. Nộp 02 ảnh 3cm x 4cm.

5. Tuổi đời từ 22 trở lên.

 

 II. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk.

 

 

Tôi tên là:..........................................Quốc tịch:.................................................................................

Sinh ngày............tháng................năm...............................................................................................

Số CMND:........................................Cấp ngày:..................................................................................

Tại:..................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

Tỉnh ( Thành phố ):.............................................................................................................................

Số Điện thoại:........................................Bằng chuyên môn:................................................................

Địa điểm hành nghề:..........................................................................................................................

 

Nội dung cấp GPHN: Môn:.................................................................................................................

Lý do:...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đều là sự thật và làm theo đúng GPHN đã được quy định nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Khi nộp đơn xin kèm theo:

- 01 ảnh 3 x 4 cm.

- Photocopy Văn bằng (mang theo bản gốc hoặc công chứng).

- Bản photocopy CMND (mang theo bản gốc hoặc công chứng )

 

 

                                                                                  ............................,ngày.......tháng........năm.............

                                                                                                                     Người làm đơn

                                                                                                                   ( ký, ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

               Xác nhận của UBND                   Xác nhận của Hội                     Xác nhận của

 

               ( Phường, xã, thị trấn)                                                                   Phòng VH – TT

Các tin khác