21. Tuyển sinh năng khiếu

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

Tuyển sinh năng khiếu

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân xin Tuyển sinh năng khiếu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 7giờ00 đến 11giờ 00

Chiều: Từ 13giờ 30 đến 16giờ30 

 

Bước 3: Trả kết qủa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đăk Lăk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk

c) Hồ sơ:

* Đối với Trường Năng khiếu TDTT:

- Kế hoạch tuyển sinh (Thời gian, địa điểm, môn, số lượng), Các test kiểm tra, y sinh, chuyên môn (theo yêu cầu từng môn).

- Thành lập Ban tổ chức tuyển sinh.

- Kết quả tuyển sinh (Có xác nhận của BTC chuyên môn).

- Giấy triệu tập vận động viên (Có mẫu kèm theo)

d) Thời gian giải quyết:

đ) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường năng khiếu TDTT

e) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính: Ban tổ chức tuyển sinh

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đó). Có

Mẫu tự biên soạn

 

    SỞ VH,TT & DL ĐĂK LĂK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT                            Độc lập – Tự do – hạnh phúc

     Số:       /NK-TDTT-GV       

            Buôn Ma Thuột, ngày    tháng   Năm 200

V/v triệu tập vận động viên

Năng khiếu Thể dục thể thao

 

GIẤY TRIỆU TẬP

 

          Kính gửi: …………………..……….……………………………….

 

Căn cứ vào kết quả tuyển chọn và đánh giá năng lực của Vận động viên.

Được sự đồng ý của ban giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban giám hiệu Trường Năng khiếu TDTT Đăk Lăk triệu tập.

Em: ………….........................………………..Sinh năm…….……………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Học sinh: …………… Trường: ………………………………………………...

Có mặt tại Trường Năng khiếu TDTT Đăk Lăk ( Số 64 Nguyễn Tất Thành - Thành phố Buôn Ma Thuột).

Thời gian: vào lúc:……..ngày..….. tháng……năm 2009. Để tham gia tập luyện môn: ………… Vận Động viên có tên trên khi đến triệu tập nhớ mang theo tư trang cá nhân. Bao gồm như sau:

- Giấy triệu tập Vận động viên.

- 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng Nhà nước).

- 01 Bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 02 Ảnh 3x4.

- 01 Bản sổ hộ khẩu gia đình (có công chứng Nhà nước).

- Hồ sơ chuyển trường.

- Giấy tạm trú, tạm vắng (Từ 6 tháng đến 01 năm).

- Tư trang dùng cho sinh hoạt cá nhân.

Trường Năng khiếu Thể dục, Thể thao Đăk Lăk có trách nhiệm lo ăn, ở, trang phục tập luyện và huấn luyện cho vận động viên trong thời gian tập luyện tại Trường Năng khiếu Thể dục, Thể thao Đăk Lăk.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như trên                                                                                 

- Lưu: VT, GV.

 

h) Lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC:

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 32/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường năng khiếu TDTT.

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy chế hoạt động của trường ngoài công lập.

Các tin khác