08.Thủ tục Hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật lúc: 08:52 14/08/2017

 

Thủ tục Hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin hoàn trả tài sản bị thiệt hại trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: số 17 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ Hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm:

  - Đơn đề nghị hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người bị thiệt hại cư trú;

  - Biên bản sự việc có xác nhận của trưởng công an xã, phường, thị trấn.

Trường hợp 1(người gây ra thiệt hại bị bệnh tâm thần) kèm theo các giấy tờ sau:

- Hồ sơ bệnh án bệnh tâm thần của người gây ra thiệt hại (trước thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình) có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên về tình trạng bệnh tật;

- Giấy xác nhận (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn) không có người giám hộ hoặc có người giám hộ nhưng người giám hộ có đủ căn cứ chứng minh họ không có lỗi trong việc giám hộ người bị bệnh tâm thần hoặc người giám hộ có tên trong danh sách hộ nghèo theo Quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã còn hiệu lực tại thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản.

Trường hợp 2 (người gây ra thiệt hại thuộc diện hộ nghèo)kèm theo các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình thuộc diện hộ nghèo, kèm theo Quyết định công nhận hộ gia đình nghèo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã còn hiệu lực trước thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản và có căn cứ chứng minh không có tài sản để hoàn trả người bị hại cả trong hiện tại và tương lai.

Hồ sơ: 01 (bộ)

01 bộ nộp cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

d) Thời gian giải quyết:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đã hoàn tất quá trình thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản bị thiệt hại cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình trong trường hợp đủ căn cứ xác minh người gây thiệt hại không có khả năng hoàn trả.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hoàn trả thiệt hại tài sản.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có

Nhà nước hoàn trả thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình trong các trường hợp sau:

+ Người gây thiệt hại là người bị bệnh tâm thần đủ các điều kiện gồm:

* Có Hồ sơ bệnh án trước thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình;

* Có xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên về tình trạng bệnh tật;

* Không có người giám hộ hoặc có người giám hộ nhưng người giám hộ có đủ căn cứ chứng minh họ không có lỗi trong việc giám hộ người bị bệnh tâm thần hoặc người giám hộ có tên trong danh sách hộ nghèo theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã còn hiệu lực tại thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản.

+ Người gây bạo lực thuộc diện hộ nghèo là người phải có tên trong danh sách Quyết định công nhận hộ gia đình nghèo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã còn hiệu lực tại thời điểm gây ra thiệt hại về tài sản và có căn cứ chứng minh không có tài sản để hoàn trả người bị hại cả trong hiện tại và tương lai.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình;

- Quyết định số 1668/QĐ-UBND, ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các tin khác