Câu hỏi: Kính gửi Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Đak Lak, Tôi muốn hỏi về quy trình các thủ tục giấy tờ để xin giấy phép làm biển quảng cáo ngoài trời, ở khu vực Tp. Buôn Mê Thuột, giới thiệu về thương hiệu đào tạo về CNTT của chúng tôi. Kính mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Sở. Trân trọng, Trâm Anh

Ngày gửi: 13/09/2019 bởi: Lê Hữu Trâm Anh

Sở VHTTDL trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu hướng dẫn về Quy trình các thủ tục xin giấy phép làm biển quảng cáo ngoài trời của đơn vị. Quý đơn vị cần hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn sau:

/Upload/Images/2019/THANG%209/QUANG%20CAO/MAUTIEPNHANTHONGBAOQUANGCAOKEMTHEOTHONGTUSO10.pdf

/Upload/Images/2019/THANG%209/QUANG%20CAO/HOSOQUANGCAO.pdf