Danh bạ

Cập nhật lúc: 09:42 24/12/2016

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA NGÀNH  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮKLẮK

I. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk:

Trụ sở: 48 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

SĐT: 05003.852.405; 05003.852.409                         fax: 05003.859.094

Website: vhttdldaklak.gov.vn                         Email: vanphong@vhttdl.daklak.gov.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1.

H’ Lim Niê

Giám đốc

3.508.789

0945.536.536

2.

Phạm Tâm Thanh

Phó Giám đốc

3.502.939

0975.599.539

3.

Đặng Gia Duẩn

Phó Giám đốc

3.852.025

0914.722.723

4.

Nguyễn Văn Hà

Phó Giám đốc

3.811.188

0942.071.177

5.

Võ Đình Đoài

Quyền Chánh  VP

3.927.666

0905.318.174

6.

Nguyễn Tấn Vinh

Phó Chánh VP

3.852.409

0905.714.097

7.

Lê Thị Thanh Viên

Chuyên viên VP

3.852.409

0914.585.629

8.

Võ Ngọc Xuân Huyền

Văn thư

3.852.405

0971.047.303

9.

Cao Thị Hà

Lưu trữ

3.852.409

0947.047.788

10.

Tạ Thị Thơm

Chuyên viên VP

3.841.676

01643.105.585

11.

Lê Thị Thủy

Chuyên viên VP

3.852.409

01688.238.869

12.

Hà Văn Trung

Chuyên viên VP

3.888.585

0905.119.487

13.

Bùi Văn Cảnh

Lái xe

3.852.409

0914.039.557

14.

Lý Văn Chuyên

Lái xe

3.852.409

0935.484.109

15.

Võ Trí Mỹ

Lái xe

3.852.409

0903.575077

16.

Nguyễn Thanh Cảnh

Lái xe

3.852.409

0935.225.759

17.

Lý Thị Hương

Công vụ

3.852.409

0935.523.689

18.

Nguyễn Thị Hiền

Công vụ

3.852.409

 

19.

Nguyễn Trọng Phận

Bảo vệ

3.860.767

01222.523.234

20.

Bùi Văn Kha

Bảo vệ

3.860.767

01657.165.960

21.

Lê Mân

TP Tổ chức-Pháp chế

3.819.660

0982.071.863

22.

Đặng Thị Cẩm Hà

PTP Tổ chức-Pháp chế

3.927.222

0903.51.1974

23.

Phan Chí Dũng

PTP Tổ chức-Pháp chế

3.927.222

0927.005.005

24.

Châu Văn Quang

CV Phòng TC-PC

3.927.222

0975.446.562

25.

Phạm Văn Vinh

CV Phòng TC-PC

3.927.222

0985.446.022

26.

Nguyễn Thị Thanh Vân

CV Phòng TC-PC

3.927.222

0982.63.63.73

27.

Nguyễn Thị Thùy Linh

CV Phòng TC-PC

3.927.222

0972.09.84.84

28.

Trịnh Văn Thùy

Chánh Thanh tra

3.810.618

0979.869.000

29.

Đào Đức Thắng

Phó Chánh Thanh tra

3.859.528

0932.536.568

30.

Nguyễn Thị Phương Thúy

Phó Chánh Thanh tra

3.859.528

0905.379.603

31.

Nay Hoàng

Thanh tra viên

3.859.528

0935.951.267

32.

Nguyễn Trọng Sơn

Thanh tra viên

3.859.528

01637.642.621

33.

Ngô Anh Tuấn

Thanh tra viên

3.841.938

0905.259.780

34.

Lê Thị Chung

TP KH-TC

3.505.535

0913.343.003

35.

Lê Phúc Long

Phó TP KH-TC

3.889.555

0914.565.779

36.

Lê Thị Lan

Thủ quỹ

3.855.637

0979.713.123

37.

Nông Hoàng Lan

Kế toán

3.811.622

0978.851.737

38.

Phạm Thị Hồng Nhung

Kế toán

3.855.637

0982.979.221

39.

Trần Thị Nga

Kế toán

3.811.622

0977.81.73.73

40.

Cao Thị Đào

Kế toán

3.811.622

0943.09.10.10

41.

Trần Phương Uyên

Kế toán

3.855.637

0906.518.484

42.

Trương Đình Hải

CV Phòng KH-TC

3.889.555

0949.429.338

43.

Trần Văn Phụng

 TP Quản lý Văn hóa

3.842.511

0168.68.68.955

44.

Y Kô Niê

PTP Quản lý VH

3.842.511

0914.058.308

45.

Võ Thị Phượng

PTP Quản lý VH

3.813.505

0982.049.335

46.

Nguyễn Thị Tuyết Lê

CV  phòng QLVH

3.842.511

0902.771.968

47.

Đào Thị Thu Hiền

CV  phòng QLVH

3.813.505

0974.999.182

48.

Ngô Minh Đức

CV  phòng QLVH

3.842.511

0974.912.677

49.

Y Xuân Buôn Krông

CV  phòng QLVH

3.842.511

01682.600.726

50.

Nguyễn Hồng Tâm

CV  phòng QLVH

3.813.505

0977.815.829

51.

Lê Ngọc Quế

TP  Quản lý Di sản VH

3.882.345

0913.786.385

52.

Y Chen Niê

PTP  Quản lý Di sảnVH

3.888.678

0914.044.137

53.

Nguyễn Hoàng

CV Phòng QLDSVH

3.888.678

0986.950.507

54.

Phan Thị Ngân

CV  Phòng QLDSVH

3.888.678

0985.736.758

55.

Hoàng Trung Kiên

TP  Quản lý TDTT

3.889.333

0989.470.999

56.

Nguyễn Thanh Chương

PTP  Quản lý TDTT

3.843.600

0913.436.580

57.

Nguyễn Xuân Hoà

PTP  Quản lý TDTT

3.843.600

0914.032.128

58.

Lê Đình Nam

CV  Phòng QLTDTT

3.843.600

01224.499.484

59.

Đinh Thị Mến

CV  Phòng QLTDTT

3.843.600

01688.495.758

60.

Y Ngan Niê

CV  Phòng QLTDTT

3.843.600

0975.104.748

61.

Phan Xuân Hùng

TP Thể thao TTC

3.883.456

0905.111.732

62. 

Phạm Trung

PTP Thể thao TTC

3.927.555

0914.041.057

63.

Bùi Huy Thái

PTP Thể thao TTC

3.927.555

0984.222.482

64.

Nguyễn Thanh Thiện

CV  Phòng Thể thao TTC

3.927.555

0978.151.852

65.

Nguyễn Thụy Phương Hiếu

TP  Quản lý Du lịch

3.555.858

0985.400.275

66.

Nguyễn Sơn Hưng

PTP Quản lý Du lịch

3.858.358

0905.197.501

67.

Lê Minh Hảo

PTP Quản lý Du lịch

3.858.358

0985.859.339

68.

Nguyễn Duy Khôi

CV Phòng Quản lý DL

3.858.358

0908.422.751

69.

Phan Tấn Hổ

CV Phòng  Quản lý DL

3.858.358

0908.626.810

70.

Trần Quốc Hùng

CV Phòng  Quản lý DL

3.858.358

0944.464.477

71.

Đinh Thị Thanh Thủy

CV Phòng  Quản lý DL

3.555.858

0982.045.084

72.

Nguyễn Đẩu

TP NSVH&GĐ

3.889.222

0935.050.490

73.

Lê Bá Khánh Trình

PTP NSVH&GĐ

3.854.766

0917.820.500

74.

Phan Thị Nhung

PTP NSVH&GĐ

3.854.766

0942.111.942

75.

Nguyễn Thị Huệ

CV  Phòng NSVH&GĐ

3.854.766

0972.000.085

76.

Trịnh Thị Hằng

CV  Phòng NSVH&GĐ

3.854.766

0989.905.353

77.

Trịnh Mạnh Cường

CV  Phòng NSVH&GĐ

3.854.766

0946.104.676

 

II. Khối các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh:

Trụ sở: 02 Hùng vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

SĐT: 05003.911.303               fax:

Website:                                              Email: trungtamvanhoa@vhttdl.daklak.gov.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

78.              

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

79.              

Bùi Văn Khối

Giám đốc

 

0903.521.293

3.521.293

80.              

Phạm Xuân Quang

P. Giám đốc

3.860.827

0913.474.308

3.953.378

81.              

Lê Kim Quang

P. Giám đốc

 

0914.041.099

3.951.061

82.              

Phòng HC- TH

3.853.806

 

 

 

83.              

Hoàng Văn Thụy

Phó TP

 

01697.776.588

 

84.              

PHÒNG TÀI VỤ

 

  3.854.303

 

 

85.              

Nguyễn Thị Thu Nga

 

 

0914.144.366

 

86.              

Vũ Thị Thảo

 

 

0905.934.646

 

87.              

PHÒNG VĂN THƯ

 

  3.911.303

 

 

88.              

Nguyễn Thị Bích Phượng

 

 

0932.540.524

 

89.              

Dương Thị Ngọc Diệp

 

 

0945.311.722

 

90.              

Y Thoan Niê

 

 

0905.405.033

 

91.              

Phạm Ngọc Tâm

 

 

0982.350.950

 

92.              

Đỗ Văn Luận

 

 

0982.049.697

 

93.              

Nguyễn Văn Thanh

 

 

0905.489.444

 

94.              

TỔ TẠP VỤ

 

 

 

 

95.              

Hà Thị Sắn

 

 

01676.988.498

 

96.              

Nguyễn Thị Thường

 

 

01678.867.180

 

97.              

Vũ Thị Tơ

 

 

01699.383.694

 

98.              

Trần Công Dương

 

 

0912.833.030

0987967076

 

99.              

 TỔ BẢO VỆ

 

3.812.554

 

 

100.          

Nguyễn Đình Hòa

 

 

0982.850.157

 

101.          

Phạm Đức Diệu

 

 

01653.282.245

 

102.          

Ngô Viết Chính

 

 

0986.412.148

 

103.          

Trịnh Văn Sơn

 

 

01676.536.243

 

104.          

Nguyễn Minh Thủy

 

 

0984.293.962

 

105.          

PHÒNG NTQC

 

  3.813.927

 

 

106.          

Trịnh Mạnh Hải

 

 

0914.090.460

 

107.          

Huỳnh Thị Thanh Tĩnh

 

 

0914.086.817

 

108.          

Nguyễn Thị Hài

 

 

0905.238.909

 

109.          

Nguyễn Văn Hạnh

 

 

0913.475.707

 

110.          

Đoàn Ngọc Trang

 

3.505.606

   0903.573.100

 

111.          

Lê Thị Hạnh

 

 

0934.824.440

 

112.          

Y Thim Byă

 

 

0905.307.296

 

113.          

Dương Thị Thanh Nga

 

 

0949.604.134

 

114.          

Đoàn Hải Dương

 

 

0983.047.117

 

115.          

PHÒNG TTCĐTL

 

  3.852.168

 

 

116.          

Nông Hoàng Chiến

 

 

0905.079.393

 

117.          

Nguyễn Hữu Hùng

 

 

0974.372.728

 

118.          

Vũ Xuân Ngọc

 

 

0988.650.805

 

119.          

Nguyễn Thị Thu Vân

 

 

0908.451.358

 

120.          

Phạm Ngọc Thành

 

 

0914.161.991

 

121.          

Nguyễn Thị Chút

 

 

0905.944.205

 

122.          

Bùi Minh Vũ

 

 

0938.833.636

 

123.          

ĐỘI MÚA RỐI                               

 

 

 

 

124.          

Nguyễn Thạch

 

 

0914.141.034

 

125.          

Lê Thị Hải

 

 

0906.570.100

 

126.          

Nguyễn Đức Thiện

 

 

0905.794.005

0989.162.388

 

127.          

Nguyễn Thị Kim Giới

 

 

0914.018.687

 

128.          

Đỗ Thị Châm

 

 

0986.142.007

 

129.          

Phạm Thị Bắc

 

 

3.504.040

 

130.          

Nguyễn Thị Hồng Hiên

 

 

0914.235.358

 

131.          

Bùi Tuấn Anh

 

 

0905.191.512

 

132.          

ĐỘI TTLD

 

  3.504.828

 

 

133.          

Trần Thị Tuyết

 

 

0913.433.653

 

134.          

Y Moan H’Mốk

 

 

0908.487.098

 

135.          

Trần Thị Kông Thảo

 

 

0937.1507.50

 

136.          

Nguyễn Thanh Quốc

 

 

0935.632.423

0904.322.924

 

137.          

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

0905.322.339

 

138.          

Nguyễn Ngọc Hòa

 

 

01678.120.536

 

139.          

Nguyễn Văn Tỉnh

 

 

0978.766.115

 

140.          

Nguyễn Thị Thắng

 

 

0977.548.579

 

141.          

Trần Mi Mi

 

 

0905.125.248

 

142.          

H Duyên Niê

 

 

01228.567846

 

 

2. Bảo tàng Đắk Lắk

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

143.          

H’Loan Adrơng

Q.Giám đốc

6.253.639

0905.781.633

 

144.          

Đỗ Văn Kiên

P. Giám đốc

 

0914.098.016

3.859.801

145.          

Nguyễn Thị Thu Hương

TP.HC-TH

6.253.636

0982.444.832

 

146.          

Từ Thị Ngọc Anh

PTP.HC-TH

6.251.557

01662.290.209

 

147.          

Nguyễn Đức Hải

PTP.HC-TH

6. 251.557

0914.189.524

 

148.          

Hồ Thị Kim Nhị

Nhân viên

6.251.557

0934.833.232

 

149.          

Nguyễn Thành Trung

Nhân viên

 

0973.351.335

 

150.          

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên

2.480.262

0982.145.519

 

151.          

Nguyễn Thị Thơm

Nhân viên

 

0907.067.347

 

152.          

Phạm Ngọc Nguyên

Nhân viên

6.251.557

0927.030.505

 

153.          

Tạ Thị Bích Giao

Văn thư

2.480.262

0975.590.099

 

154.          

Nguyễn Thế Cương

Bảo vệ

2.480.365

01694.534.425

3.890.769

155.          

Nguyễn Văn Liên

Bảo vệ

2.480.365

0976.277.878

 

156.          

Hồ Nhật Quyển

Bảo vệ

2.480.365

01669.155.026

 

157.          

Phạm Thị Hồng Tám

Tạp vụ

 

0987.646.340

 

158.          

Bùi Thị Thể

Tạp vụ

 

01673.611.606

 

159.          

Đỗ Thị Sâm

TP.GD&CC

2.240.631

0919.102.302

3.861.972

160.          

Nguyễn Thị Bích Tuyền

PTP.GD&CC

2.240.631

0935.407.108

 

161.          

Trần Thị Nguyệt (TM)

Nhân viên

2.240.631

0982.651.185

 

162.          

Nguyễn Ngọc Tuyên

Nhân viên

2.240.631

0983.567.660

 

163.          

Nguyễn K. Hạnh Trinh

Nhân viên

2.240.631

0942.060.435

 

164.          

Chu Thị Nhàn

Nhân viên

2.240.631

01683.928.400

 

165.          

H’Bly Ayun

Nhân viên

2.240.631

0935.437.666

 

166.          

H’Rê Ya Bdap

Nhân viên

2.240.631

0983.877.529

 

167.          

Nguyễn Danh Phương

Nhân viên

2.240.631

0983.593.779

 

168.          

Nguyễn Thị  Kim Chung

Nhân viên

2.240.631

0978.395.545

 

169.          

Đào Đức Ngọc

Nhân viên

2.240.631

01688.242.788

 

170.          

Nguyễn Thị Hoài My

Nhân viên

2.240.631

01682.017.686

 

171.          

Nguyễn Thị Ái

Nhân viên

2.240.631

0982.022.616

 

172.          

Bùi Thị Ngọc Thuý

Nhân viên

2.240.631

01202.787.061

 

173.          

Nguyễn Thị Minh Trang

Nhân viên

2.240.631

0979.887.317

 

174.          

Nguyễn Thị Nguyệt

TP.KKBQ&TV

6.251.558

0983.595.745

 

175.          

Bùi Ngọc Bảo

PTP.KKBQ&TV

6.251.558

0935.752.599

 

176.          

Nguyễn Thị Kiều Hoa

Nhân viên

6.251.558

0905.259.695

 

177.          

Phạm Thị Hoài

Nhân viên

6.251.558

01688.629.754

 

178.          

Hồ Thị Nhàn

Nhân viên

6.251.558

0988.561.847

 

179.          

Lê Văn Dậu

Nhân viên

6.251.558

01689.542.933

 

180.          

Trần Thị Nguyệt (TV)

Nhân viên

6.251.558

0932.593.683

 

181.          

Bùi Thị Lệ Bích

Nhân viên

6.251.558

0909.211.112

 

182.          

Trần Thị Thúy Hằng

Nhân viên

6.251.558

01686.629.427

 

183.          

Nguyễn Văn Chuynh

Nhân viên

6.251.558

0982.400.596

 

184.          

Từ Thị Kim

TP. Trưng bày

6.251.575

0932.442.327

 

185.          

Dương Thị Thanh Hoài

PTP. Trưng bày

6.251.577

05003.913.739

 

186.          

Nguyễn Anh Đào

Nhân viên

6.251.577

0974.933.231

 

187.          

Phạm Bảo Trâm

Nhân viên

6.251.577

0913.088.385

 

188.          

Lê Thị Lệ Hằng

Nhân viên

6.251.577

0978.600.218

 

189.          

Trương Đắc Tứ

Nhân viên

6.251.577

01684.185.105

 

190.          

Đỗ Mạnh Cường

Nhân viên

6.250.577

01643.974.324

 

191.          

Nguyễn Công Cường

Nhân viên

6.251.577

0978.848.027

 

192.          

Phạm Văn Hùng

Nhân viên

6.250.577

0906.448.088

 

193.          

Trần Quang Năm

TP.NCST

6.253.637

0982.288.047

 

194.          

Phạm Ngọc Anh

PTP.NCST

6.253.637

0905.463.399

 

195.          

Nguyễn Thị Việt Nhã

Nhân viên

6.253.637

0968.102.347

 

196.          

Quách Xuân Định

Nhân viên

6.253.637

0987.225.503

 

197.          

Y Dhiu Niê

Nhân viên

6.253.637

0943.818.867

 

198.          

Nguyễn Thị Mai

Nhân viên

6.253.637

0987.044.102

 

199.          

Hồ Thăng Hiếu

Nhân viên

6.253.637

0988.230.280

 

 

3. Trung tâm Quản lý Di tích tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

200.          

Trần Hùng

Giám đốc

2.215.195

0903.575.387

3.954.900

201.          

Nguyễn Thị Dệt

P.Giám đốc

2.487.776

0982.092.370

3.951.494

202.          

Hoàng Thị Nhật

P.Giám đốc

6.297.597

0977.932.232

 

203.          

Lương Thị Bách Sa

Kế toán

2.467.007

0963.075.599

2.240.427

204.          

Đặng Thị Ánh

Văn thư

2.467.007

0906.592.262

 

205.          

Nguyễn Thị Điệp

 

2.467.007

0982.674.849

3.956.300

206.          

Nguyễn Văn An

Bảo vệ

2.467.007

01693.965.940

 

207.          

Nguyễn Văn Thành

Bảo vệ

 

01682.434.952

 

208.          

Nguyễn Phan Bảo Nguyên

Bảo vệ

 

0934.157.315

 

209.          

Nguyễn Thanh Hà

Bảo vệ

2.480.356

0942.408.104

 

210.          

Nguyễn Văn Lợi

Bảo vệ

2.248.818

0989.449.541

 

211.          

Trương Trần Tiến

Bảo vệ

 

 

 

212.          

Kpă Tô Nga

TP.PHTDDT

2.480.356

0948.043.636

 

213.          

Lý Thị Hương Nhàn

PTP.PHTDDT

2.480.356

0905.463.388

3.918.626

214.          

Hoàng Thị Thuỷ

Nhân viên

2.480.356

01696.754.556

 

215.          

Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân viên

2.480.356

01689.380.616

6.559.151

216.          

Nguyễn Tri Phước

Nhân viên

2.480.356

01202.792.336

 

217.          

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Nhân viên

2.480.356

0989.687.747

 

218.          

Y Phích Niê

Nhân viên

2.480.356

 

 

219.          

Trịnh Mạnh Cường

Nhân viên

2.480.356

0946.104.676

 

220.          

Tạ Đức Lập

Nhân viên

2.480.356

0905.481.333

 

221.          

Võ Mạnh Thắng

Nhân viên

2.480.356

01684.245.300

 

222.          

Lê Thị Bích Hằng

Nhân viên

2.480.356

0914.058.114

 

223.          

Lưu Minh Khoa

Nhân viên

2.480.356

0922.976.000

 

224.          

Hà Thị Phương

Nhân viên

2.480.356

0934.806.546

 

225.          

Nguyễn Hữu Hợi

Nhân viên

2.480.356

0936.947.779

 

226.          

Tạ Cộng Sinh

Nhân viên

2.480.356

0906.595.935

 

 

4. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

227.          

Nguyễn Hữu Tuyên

Giám đốc

3.850.139

0913.435.398

3.860.428

228.          

Ng. Thị Thanh Bình

P.Giám đốc

3.865.656

0905.418.808

3.956.040

229.          

Phạm Xuân Thắng

P.Giám đốc

3.852.268

0903.585.044

3.853.826

230.          

Ng. Thị Hồng Thanh

Trưởng phòng HCTV

3.856.212

0977.57.1977

3.814.370

231.          

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên

3.856.212

0983.454.908

3.858.918

232.          

Nguyễn Thị Liễu

Nhân viên

3.856.212

0914.000.600

 

233.          

Y Feel Arul

Nhân viên

3.850.217

0907.141.513

 

234.          

Hoàng Văn Lợi

Bảo vệ

3.850.217

01685.206.579

3.856.659

235.          

Phạm Quốc Bảo

Trưởng phòng PHTT

3.850.217

0914.002.686

2.211.009

236.          

Nguyễn Thái Hà

Phó TP  PHTT

3.850.217

0982.850.217

3.850.217

237.          

Y San Byă

Nhân viên

3.850.217

0987.600.149

 

238.          

Nguyễn Thị Hải Vân

Nhân viên

3.856.217

01239.931.798

 

239.          

Đặng Văn Hào

Nhân viên

3.850.217

0905.434.707

3.816.042

240.          

Lê thị Bình

Nhân viên

3.850.217

0918.289.938

 

241.          

Phạm Huy Tùng

Rạp trưởng Rạp Kim Đồng

 

0982.409.839

3.514.463

242.          

Nguyễn Thị Dương

NV rạp Hưng Đạo

3.852.268

0975.703.439

3.865.656

243.          

Krông Thị Thuý Huyền

NV rạp Kim Đồng

 

0946.560.707

 

244.          

Võ Đăng Hoạt

NV rạp Kim Đồng

 

01282.717.506

3.819.953

245.          

Trương Thanh Bưởi

Đội trưởng đội  CBLĐ 01

 

01668.048.538

3.955.535

246.          

Nguyễn Văn Sơn

Nhân viên

 

0905.766.168

3.856.993

247.          

Nguyễn Chí Thảo

Lái xe

3856212

0905.471.888

3.852.277

248.          

Phạm Hữu Quân

Đội trưởng đội  CBLĐ 02

 

0982. 239.778

3.956.828

249.          

Tô Vũ Đức

Nhân viên

 

0972.387.998

 

250.          

Nguyễn Giang Thanh

Lái xe

 

0915.333.636

 

251.          

Hồ Văn Tỉnh

Nhân viên

 

0978.483.091

 

252.          

Trần Mai Lan Hương

Rạp trưởng Rạp  Hưng Đạo

 

0909.662.939

3.953.402

253.          

Đinh Thị Hồng Thơm

Nhân viên

3.852.226 

05003.919.303

 

254.          

Nguyễn Xuân Long

Nhân viên

3.852.226

01867.280.828

 

255.          

Nguyễn Thị Minh Tâm

Nhân viên

 3.852.226

 01224.558.068

3.856.968

256.          

Tạ Ích Xuân

Nhân viên

3.852.226

0986. 658.044

3.855.971

257.          

Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

3.852.226

0904.492.618

 

 

5. Thư viện tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

258.          

Phạm Thị Kim

Giám đốc

3.984.466

0977.475.215

3.954.403

259.          

Phạm Xuân Tiến

P. Giám đốc

3.954.771

0905.375.779

3.911.002

260.          

Nguyễn Thị Hương

P. Giám đốc

 

0905.487.669

2.217.679

261.          

Nguyễn Thị Quý

TP XD phong trào

 

0986.045.695

3.866.039

262.          

Nguyễn Ngọc Bảy

Phó TP phong trào

 

0982.330.327

3.953.877

263.          

Nguyễn Trọng Mân

TP TH-HC

 

0983.493.357

3.811.956

264.          

Nguyễn Thị Định

Phó TP TH-HC

3.954.771

0918.278.299

 

265.          

Trần Thị Tâm

TP bạn đọc

 

0983.130.026

3.951.233

266.          

Ng. Thị Thảo Quyên

Nhân viên

 

0925.130.007

 

267.          

Trần Thị Thu Hà

Nhân viên

 

0978.657.304

 

268.          

Đinh Quang Hoà

Nhân viên

 

0916.803.813

 

269.          

Ngô Đình Tiến

Nhân viên

 

0914.160.914

 

270.          

Trần Thị Ngân

Nhân viên

 

0975.733.957

 

271.          

Trần Thị Thảo Nguyên

Nhân viên

 

0935.984.105

 

272.          

Trần Thị Kiều Nhi

Nhân viên

 

 0942.146.147

3.605.464

273.          

Nguyễn T. Hồng Nam

Nhân viên

 

0983.024.263

 

274.          

Đặng Thị Thu Huyền

Nhân viên

 

0987.934.412

 

275.          

Nguyễn Thị Kim Dung

Nhân viên

 

0988.471.407

 

276.          

Bùi Thế Lâm

Nhân viên

 

0986.290.612

 

277.          

Nguyễn Thị Sợi

Nhân viên

 

0983.216.965

3.850.405

278.          

Trịnh Thị Lợi

Nhân viên

 

0978.854.799

3.864.352

279.          

Phạm T. Ngọc Bích

Nhân viên

 

0986.435.519

 

280.          

Cao Thị Hoan

Nhân viên

 

0976.890.840

 

281.          

Võ Thị Thuỷ

Nhân viên

 

01205.701.809

3.910.454

282.          

Trần Đức Chánh

Lái xe

 

0914.223.494

 

283.          

Bùi Thị Hoà

Văn thư

 

0975.113.435

 

284.          

Bùi Thị Tâm

Tạp vụ

 

0982.218.774

3952.539

285.          

Nguyễn văn Minh

(Bảo vệ)

 

0905.320.993

 

286.          

Lương Văn Thụ

(Bảo vệ)

 

01685.776.997

 

 

6. Đoàn Ca múa Dân tộc

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

287.          

Y San Aliô

Trưởng đoàn

3.910.031

0912.680.334

3.812.292

288.          

Y Bun Kbuôr

Phó Trưởng đoàn

6.251.655

 

3.852.660

289.          

Ngô Biệt Thự

Phó Trưởng đoàn

6.251.588

0914.132.167

 

290.          

Y Phôn Ksơr

Phó Trưởng đoàn

 

0914.502.979

 

291.          

Võ Thị Thu

TP.HCTH

3.951.908

0935.445.975

3.852.054

292.          

Nguyễn Thị Lý

Phó TP.HCTH

3.923.377

0977.710.343

3.956.565

293.          

Bùi Thị Xuân Lan

NV.Văn thư

3.954.474

0935.297.337

 

294.          

Phạm Thị Thuận

Phu trách phục trang

 

0917.514.579

 

295.          

H’Joăn Byă

NV Văn phòng

 

01666.489.880

 

296.          

Nguyễn Đình Tài

NV Văn phòng

 

01685.888.652

 

297.          

Đoàn Ngọc Bình

KT.Âm thanh

 

0988.858.694

 

298.          

Nguyễn Văn Thọ

KT.Ánh sáng

 

0979.700.826

 

299.          

Nguyễn Thanh Bình

KT.Điện

 

0977.078.868

 

300.          

Ngô Bá Thanh

Lái xe Ca

 

0905.191.925

 

301.          

Mai Hồng Việt

Lái xe Sân khấu

 

0934.997.278

3.848.485

302.          

Trần Hoàng Vũ

Bảo vệ

 

0905.435.404

 

303.          

Nguyễn Văn Tuấn

Bảo vệ

 

0987.967.307

 

304.          

Nguyễn Thị Dánh

Tạp vụ

 

0973.068.038

 

305.          

Vương Thị Thu Hà

Phó TP Múa

 

01684.255.984

3.939.539

306.          

Lê Thuỵ Thuý Loan

Phó TP Múa

 

01225.544.778

3.848.485

307.          

Trần Y Kiều Diễm

Biên đạo Múa

 

0905.866.070

 

308.          

H’Liêm Rơ mah

Diễn viên múa

 

01664.727.731

 

309.          

H’Oanh Êban

Diễn viên múa

 

01687.052.453

 

310.          

H’Joanh Niê Kdam

Diễn viên múa

 

01664.789.103

 

311.          

Nay Linh

Diễn viên múa

 

01228.940.779

252.129

312.          

H’Plim Niê

Diễn viên múa

 

0974.161.703

3.866.167

313.          

Huỳnh Nữ Tú Trinh

Diễn viên múa

 

0917.743.939

 

314.          

H’Mâu Niê

Diễn viên múa

 

01662.879.353

 

315.          

Y Jel Buôn Krông

Diễn viên múa

 

01224.411.022

 

316.          

Bích Ny Niê

Diễn viên múa

 

0972.028.748

 

317.          

Y Wăn B’Krông

Diễn viên múa

 

0987.702.122

 

318.          

Phạm Thị Mỹ Phương

Diễn viên múa

 

0914.144.111

 

319.          

Phạm Thị Thảo

Diễn viên múa

 

0976.001.691

 

320.          

H’Sơ Ruc Ê Nuôl

Diễn viên múa

 

0983.329.792

 

321.          

Y Wêm B’Krông

Diễn viên múa

 

0982.479.099

 

322.          

Phạm Minh Gia

Diễn viên múa

 

01684.139.983

 

323.          

Y Ja Rim Buôn Yă

Diễn viên múa

 

01225.545.588

 

324.          

Phạm Mạnh Cương

TP Ca nhạc

3.93.00.33

0905.015.016

 

325.          

Ngô Đức Lộc

Phó TP Ca nhạc

 

0903.524.959

 

326.          

Nguyễn Cửu Long

Diễn viên nhạc

 

0906.417.676

 

327.          

Phạm Đức Hoàng

Diễn viên nhạc

 

0913.479.967

 

328.          

Trần Nhật Tâm

Diễn viên nhạc

 

0982.552.251

 

329.          

Nguyễn Mạc Thiên Tích

Diễn viên nhạc

 

0905.200.834

 

330.          

Hà Tuấn Nguyên

Diễn viên nhạc

 

0948.689.078

 

331.          

Phan Văn Vinh

Diễn viên nhạc

 

0973.260.324

 

332.          

H’Liêm Niê

Diễn viên ca

 

0905.229.434

 

333.          

Nguyễn Thị Thanh Loan

Diễn viên ca

 

01219.191.925

 

334.          

Y Joel Knul

Diễn viên ca

 

0978.293.211

 

335.          

H’ Lueng Niê

Diễn viên ca

 

0988.584.988

 

336.          

Nguyễn Thị Hồng Báu

Diễn viên ca

 

01685.096.466

 

337.          

Y Hoăt Byă

Diễn viên ca

 

01677.383.041

 

338.          

Y Cel Niê

Diễn viên ca

 

0978.623.606

 

339.          

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Diễn viên ca

 

0973.171.011

 

340.          

Y Nal Niê

Diễn viên ca

 

0948.891.186

 

341.          

Y Phôn Ksơr

TP.Nhạc cụ Dân tộc

 

0914.502.979

 

342.          

Trương Ân

PTP.Nhạc cụ Dân tộc

 

0906.516.517

 

343.          

H’Ngơn Niêkđăm

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

01662.278.803

 

344.          

Cao Hữu Phê

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

0982.977.970

 

345.          

Y Nin Niê

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

0976.560.600

 

346.          

Y Phúc Ê Ban

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

01645.968.159

 

347.          

Y Mak Hmok

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

01646.972.146

 

348.          

Y KaThin Hđơk

Dv Nhạc cụ Dân tộc

 

01693.105.930

 

 

7. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

349.          

Võ Thành Danh

Giám đốc

3.810.993

0913.479.561

3.859.618

350.          

Nguyễn Hữu Thông

Phó giám đốc

 

0913.444.801

3.811.989

351.          

Nguyễn Anh Hùng

Phó Giám đốc

 

0914.021.182

 

352.          

Hoàng Thanh Tuyền

Phó Giám đốc

 

05003.913.399

 

353.          

Đỗ Thị Giang

TP. TC-HC

3.857.805

0905.319.314

3.851.885

354.          

Nguyễn T.Thuý Thương

Thủ quỹ

 

0906.542.808

 

355.          

Nay Tiểu Nam

Trưởng bộ môn Điền kinh - Cử tạ

 

0982.920.700

 

356.          

Nguyễn Ngọc Tuấn

HLV môn Đẩy gậy

 

0905.053.676

3.910.391

357.          

Hoàng Phi Hổ

HLV môn Bóng đá

 

0914.018.497

3.817.916

358.          

Lưu Hồ Điệp

Trưởng bộ môn Võ

 

0978.891.961

 

359.          

Ngô Đa Huy

HLV môn Wushu

 

0903.866.428

3.855.033

360.          

Lại Văn Hương

Trưởng Bộ phận QLVĐV

 

0934.878.096

3.857.806

361.          

Mai Sỹ Hoàn

HLV môn Đẩy gậy

 

0938.877.747

 

362.          

Nguyễn Thị Thắm

Nhân viên phòng Hành chính

 

0977.938.371

 

363.          

Nguyễn Long Nghi

Nhân viên phòng Hành chính

 

0905.550.369

 

364.          

Nguyễn Văn Cao

HLV môn Cử tạ

 

0988.088.187

 

365.          

Nguyễn Minh Quý

HLV môn Bóng chuyền

 

0938.183.826

 

366.          

Trương Minh Tiến

HLV môn Bóng đá

 

0935.090.972

 

367.          

Nguyễn Ngọc Thành

Nhân viên phòng Hành chính

 

01262.666.184

 

368.          

Phan Thị Tâm

Nhân viên phòng Hành chính

 

0982.242.431

 

369.          

Hồ Thị Hường

Nhân viên Văn thư

 

0905.708.200

 

370.          

Trần Thị Thành

Ban QLVĐV

 

0984.949.897

 

371.          

Đỗ Ngọc Đại

HLV môn Wushu

 

0937.426.777

 

372.          

Trần Phi Ái

Trưởng bộ môn Bóng

 

0906.448.606

3910.866

373.          

Nguyễn Văn Mạnh

HLV môn Bóng đá

 

0935.666.331

 

374.          

Lê Trọng Phong

HLV môn Điền kinh

 

0905.336.225

 

375.          

Thái Hồng Quân

Ban QLVĐV

 

0905.629.000

 

376.          

Trần Minh Tuấn

HLV môn Boxing

 

0977.932.938

 

377.          

Trần Minh Chính

HLV môn võ Cổ truyền

 

0906.409.990

 

378.          

Trần Ngọc Đức

HLV môn Điền kinh

 

0934.935.937

 

379.          

Phạm Xuân Thủy

Ban QLVĐV

 

0987.855.800

 

380.          

Đặng Hoàng Thúy Vy

HLV môn Điền kinh

 

0906.690.356

 

381.          

Nguyễn Thị Lục

Nhân viên phòng Hành chính

 

 

 

382.          

Trần Văn Thắng

HLV môn Điền kinh

 

0904.293.152

 

383.          

Lê Phước

Nhân viên phòng Hành chính

 

0982.746.403

 

384.          

Phan Đặng Quang Hiển

HLV môn Điền kinh

 

0937.499.133

 

385.          

Phạm Minh Nguyên

Ban QLVĐV

 

0975.748.714

 

386.          

Đặng Thị Lan Anh

HLV môn võ Cổ truyền

 

0935.542.842

 

387.          

Cao Văn Trưởng

HLV môn Boxing

 

0918.150.990

 

388.          

TTPTTTQC

389.          

Nguyễn T.Hương Thảo

NV.Phòng HC

 

0978.185.585

 

390.          

Lê Thị Xuân Thuỳ

NV.Phòng HC

 

0978.719.774

 

391.          

Đậu Xuân Hoàng

NV.Phòng HC

 

0905.486.084

 

392.          

Lý Thị Hoa

Văn thư

3.852.593

01222.776.777

 

393.          

Hoàng T.Thu Hương

NV.Phòng HC

 

01692.932.901

 

394.          

Nguyễn Xuân Trường

Bảo vệ

 

0914.161.116

 

395.          

Phạm Thị Toan

Tạp Vụ

 

01238.176.555

 

396.          

Diệp Thế Mỹ

T.Phòng CM

3.859.456

0914.220.775

 

397.          

Hoàng T.Bích Hồng

Phó TP CM

 

0905.206.265

 

398.          

Nguyễn Duy Thành

NV.Phòng CM

 

0935.801.818

 

399.          

Phạm Huy Sâm

NV.Phòng CM

 

0972.856.032

 

400.          

Nguyễn Tấn Tiến

NV.Phòng CM

 

0973.190.731

 

401.          

Nguyễn Thành Phi

NV.Phòng CM

 

0946.969.034

 

402.          

Lương Việt Sơn

NV.Phòng CM

 

0907.052.612

 

403.          

Võ Thành Luân

NV.Phòng CM

 

0905.858.581

 

404.          

Nguyễn Hữu Quỳnh

NV.Phòng CM

 

0909.757.509

 

405.          

Phan Ngọc Dạng

Lái xe

 

0905.326.747

 

406.          

Nghiêm Thị Giang

NV.Phòng CM

 

01202.767.332

 

407.          

TTTĐ&DV

408.          

Phan Thanh Bình

 

 

0914.003.019

 

409.          

Trần Thị Thủy

 

 

0905.954.229

 

410.          

Trần Thị Hưng

 

 

0932.586.262

 

411.          

Nguyễn Thị Hiếu

 

 

0978.642.644

 

412.          

Nguyễn Thị Hồng Bích

 

 

0905.203.061

 

413.          

Nguyễn Văn Ước

 

 

0905.593.994

 

414.          

Nguyễn Văn Lý

 

 

0982.400.405

 

415.          

Tào Văn Mai

 

 

0987.334.900

 

416.          

Lê Minh Thái

 

 

0936.414.812

 

417.          

Vũ Đình Thể

 

 

0945.677.007

 

418.          

Nguyễn Bá Kiên

 

 

0905.437.080

 

419.          

Phòng Hành chính

 

3.952.477

 

 

 

8. TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 09 Nguyễn Tất Thành – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.517779  Fax: 05003.517879

Website: www.daktip.com.vn – Email: daktip@vnn.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

420.          

Đinh Một

Giám đốc

3.605.507

0903.524.885

3.954.165

421.          

Phạm Đức An

P. Giám đốc

 

0914.142.164

3.866.266

422.          

Lâm Chí Hiền

P. Hành chính - Tổng hợp

3.517.879

0903.524.967

 

423.          

Nguyễn Hữu Tài

P. Hành chính - Tổng hợp

3.517.879

0917.911.279

3.913.883

424.          

Lê Văn Hải

P. Thông tin du lịch

3.517.779

0983.059.897

 

425.          

Nguyễn Công Luân

P. Thông tin du lịch

3.517.779

0995.627.562

3.601.954

426.          

Cao Đình Tỵ

P. Xúc tiến du lịch

3.517.779

0915.325.236

 

427.          

Lê Quốc Thịnh

P. Xúc tiến du lịch

3.517.779

0982.982.522

 

428.          

Nguyễn Văn Thân

Bảo vệ

3.517.779

01697.762.568

 

 

9. Trường Năng Khiếu

Tên cơ quan: Trường Năng Khiếu TDTT Đăk Lăk

Số Điện thoại:            0500 3 942 077                       Fax:                0500 3 842 744

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

429.          

Nguyễn XuânTrung

Hiệu trưởng

 

0914.021.724

 

430.          

Chu Hồng Giang

Phó Hiệu trưởng

3.842.015

0914.414.238

 

431.          

Đỗ Đức Quảng

Phó Hiệu trưởng

 

0914.072.792

 

432.          

Hoàng Thế Vũ Phương

Phó Hiệu trưởng

 

0905.176.514

 

433.          

Trần Anh Tuấn

T. Phòng GV-ĐT

3.842.746

0903.513.995

 

434.          

Thiều Thị Bích Trâm

T. Phòng TC-HC

3.942.077

0935.330.527

 

435.          

Dương Thị Hải Đường

NV P.TC-HC

3.842.744

0905.200.273

 

436.          

Đỗ Minh Hà

Kế toán

3.844.468

0918.436.592

 

437.          

Nguyễn Ngọc Đức

Ban quản lý VĐV

 

0985.513.130

 

438.          

Nguyễn Toàn Thắng

Ban quản lý VĐV

 

0935.439.739

 

439.          

Nguyễn Thị Diệp

Văn thư

 

01643.173.819

 

440.          

Nguyễn Thị Thuý

NV tổng hợp

 

01689.965.896

 

441.          

Đỗ Minh Hà

Kế toán

 

0918.436.592

 

442.          

Lê Thị Tám

Thủ qũy

 

0935.252.226

 

443.          

Nguyễn Trung Thực

Lái xe

 

0914.144.123

 

444.          

Đinh Thị Tuyết Nga

Tạp vụ

 

0927.209.208

 

445.          

Đỗ Thị Ngọc Yến

Tạp vụ

 

0972.806.912

 

446.          

Trần Thị Gái

Nấu ăn

 

01652.252.315

 

447.          

H’Oanh Niê

Nấu ăn

 

0169.573.1786

 

448.          

Trần Văn Ba

Bảo vệ

3.942.068

0905.436.804

 

449.          

Lộc Văn Dựa

Y tế

 

0934.465.190

 

450.          

Phan Thanh Nghĩa

NV P.TC-HC

 

0979.052.034

 

451.          

Nguyễn Thị Nga

NV P.GV-ĐT

 

01686.070.232

 

452.          

Nguyễn Thị Hải

NV P.GV-ĐT

 

0978.857.678

 

453.          

Phan Thị Diệp Ba

NV P.GV-ĐT

 

0905.809.234

 

454.          

Vương Quốc Bảo

NV P.GV-ĐT

 

0935.727.578

 

455.          

Phan Thị Huệ

NV P.GV-ĐT

 

0935.568.383

 

456.          

Hoàng Thanh Bình

NV P.GV-ĐT

 

0935.687.688

 

457.          

Nguyễn Mạnh Hùng

HLV Bóng chuyền nữ

 

0905.575.484

 

458.          

Nguyễn Thị Tiến Lợi

HLV Bóng chuyền nữ

 

01656.618.788

 

459.          

Võ Văn Hải

HLV Bóng chuyền nam

 

0906.552.057

 

460.          

Bùi Quang Phước

HLV Bóng chuyền nam

 

0972.305.335

 

461.          

Trần Viết Chất

HLV Kich Boxing

 

0934.848.282

 

462.          

Trần Đình Thi

HLV Kick Boxing

 

01686.842.732

 

463.          

Phạm Việt Đức

HLV Kick Boxing

 

0988.111.164

 

464.          

Tô Thị Hương

HLV Wushu

 

0915.808.078

 

465.          

Nguyễn Văn Ái

HLV Wushu

 

0935.062.929

 

466.          

Nguyễn Boll

HLV Boxing

 

0905.594.499

 

467.          

Lò Thúy Năm

HLV Boxing

 

0905.747.440

 

468.          

Đặng Trung Duyên

HLV Bóng đá

 

0905.139.874

 

469.          

Dương Nam

HLV Bóng đá

 

0935.090.007

 

470.          

Nguyễn Văn Quang

HLV Bóng đá

 

0905.139.981

 

471.          

Nguyễn Lê Hoàng

HLV Bóng đá

 

0935.484.342

 

472.          

Nguyên Doll

HLV Bóng đá

 

0977.341.789

 

473.          

Cao Hoàng Tín

HLV Bóng đá

 

0945.508.989

 

474.          

Nguyễn Văn Minh

HLV Điền kinh

 

0984.335.395

 

475.          

Nguyễn Khắc Hòa

HLV Điền kinh

 

0905.824.773

 

476.          

Phạm Thế Anh

HLV Điền kinh

 

0936.163.943

 

477.          

Dương Thị Thuỳ Dung

HLV Điền kinh

 

0932.019.555

 

478.          

Phan Đức Trung

HLV Điền kinh

 

0987.976.798

 

479.          

Phạm Thị Huệ

HLV Điền kinh

 

0935.568.383

 

480.          

Trần Viết Tiến

HLV Điền kinh

 

0973.300.032

 

481.          

Nguyễn Thị Lan

HLV Cờ vua

 

0905.480.190

 

482.          

Hoàng Văn Tiến

HLV Bóng bàn

 

0905.214.149

 

483.          

Lê Đình Long

HLV Bóng bàn

 

0974.998.443

 

484.          

H’Chiăp Byă

HLV Cử tạ

 

0965.118.514

 

485.          

Phạm Lê Trần Đạt

HLV Đua thuyền

 

0977.083.308

 

486.          

Phạm Xuân Huy

HLV Đua thuyền

 

01682.199.117

 

 

III. Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

1. Phòng VHTT thành phố Buôn Ma Thuột

Trụ sở:

SĐT:    3.950.364                    fax:

Website: vhttdldaklak.gov.vn             Email:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

487.          

Đoàn Văn Thống

Trưởng phòng

3.953.511

0905.05.1006

 

488.          

Phạm Xuân Trung

 

3.792.999

0913.448.709

 

489.          

Trần Trung

Phó TP kiêm GĐ TTVH TP

3.959.757

0913.469.893

3.814.012

490.          

Nguyễn Chiêu Dương

Phó TP kiêm GĐ TTVH

3.950.758

0914.042.906

3.813.963

491.          

Cao Đình Song

Phó Giám đốc TTTDTT

3.950.758

0934.808.049

 

492.          

Nguyễn Hữu Chuyên

Phó GĐ TTVH

 

0943.439.955

 

493.          

Đỗ Thành Vân

PT TDĐK XDĐSVH

3.721.127

01225.490.916

 

494.          

Phạm Thị Lan Hương

Kế toán

3.950.364

0986.607.400

 

495.          

Trần Thị Thu

Chuyên viên

3.950.364

0914.333.773

 

496.          

Nguyễn Văn Manh

Chuyên viên

3.950.364

01684.249.072

 

497.          

Võ Anh Thành

Chuyên viên

3.950.364

0935.399.025

 

498.          

Nguyễn Thị Hồng Thao

Chuyên viên

3.950.364

0987.616.779

 

499.          

Vương Thị Minh Châu

Chuyên viên

3.950.364

0948.168.281

 

500.          

Võ Thị Bích Trâm

CV kiêm Văn thư

3.950.364

0914.322.229

 

Trung tâm Văn hóa Thành phố Buôn Ma Thuột

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

501.          

Vũ Hải Triều

Hành chính

3.950.450

0905.120.542

 

502.          

Lê Văn Hiếu

Kỹ thuật-Âm thanh

3.950.450

0905.009.311

 

503.          

Hoàng Minh Tuấn

Văn hoá-Văn nghệ

3.950.450

0905.338.632

 

504.          

Nguyễn Minh Tài

TT-CĐ

3.950.450

0914.122.359

 

505.          

Trương Hồ Tuấn Anh

TT-CĐ

3.950.450

0906.534.131

 

506.          

H’Dương Êban

Văn hoá-Văn nghệ

3.950.450

0932.444.646

 

507.          

Đinh Đức Hinh

Cổ động trực quan

3.950.450

3.507.072

 

508.          

Nguyễn Thị Hà

Văn phòng Tổng hợp

3.950.450

0982.437.072

 

509.          

Huỳnh Thị Ngọc Ly

TT-CĐ

3.950.450

0934.252.454

 

510.          

Bùi Thị Ngọc Hà

Kế toán

3.950.450

0978.731.376

 

511.          

Đặng Thị Ngọc Hà

NV Nhà truyền thống

3.950.450

0944.344.744

 

512.          

Ngô Mậu Di

Bảo vệ

3.950.450

0914.116.772

 

513.          

Trần Thị Khánh

Tạp vụ

3.950.450

0934.258.764

 

Trung tâm Thể dục Thể thao Thành phố Buôn Ma Thuột

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

514.          

Trần Thị Thu Hoà

Kế toán

3.950.758

0914.067.151

 

515.          

Đoàn Kinh Lộc

Chuyên viên

3.950.758

0935.467.477

 

516.          

Nguyễn Sư Toàn

Chuyên viên

3.950.758

01692.004.225

 

517.          

Võ Văn Dũng

Nhân viên

3.950.758

0906.569.494

 

518.          

Nguyễn Văn Châu

Chuyên viên

3.950.758

 

 

519.          

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Thủ quỹ

3.950.758

0982.246.535

 

520.          

Nguyễn Kim Phước

Nhân viên

3.950.758

0988.002.425

 

521.          

Nguyễn Hoàng Dũng

Nhân viên

3.950.758

0948.429.899

 

 

2. Phòng VHTT huyện Cư Kuin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

522.          

Nguyễn Đức Hanh

Trưởng phòng

3.640.550

0988 087 249

3.637.989

523.          

H’Mỹ Linh Hmok

Phó TP

3.640.550

0988.003.287

 

524.          

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

3.640.550

0942 408 779

 

525.          

Nguyễn Thị Lệ Kiều

Kế toán

3.640.550

0944 318 779

 

526.          

Trần Thị Mi Ni

Chuyên viên

3.640.550

0938.619.419

 

527.          

Ng. Thị Thanh Thủy

 

 

0938 877 398

 

528.          

Phạm Thị Khánh

 

 

0934 818 479

 

529.          

Dương Quang Huy

 

 

0918 291 995

 

530.          

Y Kim Niê

 

 

0905 814 990

 

531.          

Trương Quang Tịnh

 

 

0905 878 384

 

532.          

Nguyễn Thị Tuyết Hải

 

 

01222507223

 

533.          

Nguyễn Văn Chinh

 

 

01683781020

 

534.          

Nguyễn Văn Quyết

 

 

0912 428 279

 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cư Kuin:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

535.          

Nguyễn Đức Hanh

Giám đốc

3.640.550

0988 087 249

 

536.          

Lê Sỹ Ngọc Hiền

Phó GĐ

 

0917 646 169

 

 

3. Phòng VHTT huyện Cư M’gar:

Trụ sở: 93 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

537.          

Nguyễn Đức Hải

Trưởng phòng

3.834.166

0945.929.787

 

538.          

Y Mang

Phó TP

3.834.166

01644.314.083

 

539.          

Lê Ngọc Nhuận

Chuyên viên

3.834.166

0935.991.935

 

540.          

Nguyễn Thái Vũ

Chuyên viên

3.834.166

0905.318.339

 

541.          

Lê Văn Tiến

Chuyên viên

3.834.166

0942.489.933

 

542.          

Hoàng Thị Ngọc Lan Byă

Chuyên viên

3.834.166

0904.375.733

 

543.          

Bành Thị Thu Trang

Chuyên viên

3.834.166

0935.998.559

 

544.          

Nguyễn Thị Hiền

Cán sự

3.834.166

0944.632.118

 

545.          

Nguyễn Văn Anh Thái

Bảo vệ

3.834.166

01678.939.845

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Cư M'gar:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

546.          

Phan Xuân Dũng

Giám đốc

 

01693.467.932

 

547.          

Phan Văn Hồng

Phó Giám đốc

 

0987.853.906

 

 

4. Phòng VHTT huyện Ea H’leo:

Trụ sở: 513 Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

548.          

Nguyễn Tấn Đức

Trưởng phòng kiêm GĐ NVH

3.778.288

0914.003.277

 

549.          

Nguyễn Huy Dũng

Phó TP

3.777.138

0914.137.788

 

550.          

Lê Tiến Dũng

Phó GĐ NVH

 

0918.480.723

 

551.          

Phan Hồng Thạnh

Chuyên viên

 

0905.575.993

 

552.          

Lê Thương Tín

Cán sự

 

0935.010.474

 

553.          

Cù Thị Hồng Nga

Kế toán

 

0979.063.434

 

554.          

Nguyễn Văn Long

Chuyên viên

 

0914.223.679

 

555.          

Hoàng Quốc Văn

Đội trưởng Đội TTLĐ

 

0982.567.464

 

556.          

Nguyễn Văn Sơn

Lái xe

 

0982.333.460

 

557.          

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kế toán NVH - Tthư viện

3.777.155

0982.194.139

 

558.          

Huỳnh Thiên Tú

Tuyên truyền viên

 

0937.949.787

 

559.          

Y Pút Niê

Tuyên truyền viên

 

01685.666.783

 

560.          

Ngô Thị Phương Dung

Tuyên truyền viên

 

01697.955.767

 

561.          

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tuyên truyền viên

 

01679.897.868

 

562.          

Kpă H’ Phi Đen

Tuyên truyền viên - Văn thư

 

0978.515.704

 

563.          

Lê Thị Kim Ngân

Tuyên truyền viên

 

01657.734.339

 

564.          

Nguyễn Văn Sơn

Lái xe

 

0982.333.460

 

565.          

Nguyễn Văn Minh

Bảo vệ

 

01685.863.747

 

566.          

Nguyễn Hữu Sáu

Cổ động trực quan

 

0935.965.248

 

 

5. Phòng VHTT huyện Ea Kar:

Trụ sở: thị trấn Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

567.          

Nguyễn Thị Sáng

Trưởng phòng VH&TT

05003.625.136

0905.463.455

 

568.          

Trương Mộng Hùng

Phó GĐ nhà VH

 

0905.594.233

 

569.          

Nguyễn Xuân Hồng

Nhân viên Phòng VH&TT

 

0903.559.136

 

570.          

Nguyễn Thị Thu Lai

//

 

0979.453579

 

571.          

Hoàng Nông Thụ

//

 

0905.541.965

 

572.          

Lương Đình Hoa

//

 

0903.525.621

 

573.          

Nguyễn Thị Thanh Hương

//

 

0976.036.656

 

574.          

Hoàng Văn Trung

//

 

0905.090.719

 

575.          

Phạm Hoàng Bảo

//

 

0985.551.423

 

576.          

Y Toan Niê

//

 

0972.703.067

 

577.          

Văn Thị Như Tuyết

//

 

0989.324.452

 

578.          

Nguyễn Văn Minh

//

 

0944.240.039

 

579.          

Lê Thị Thủy

//

 

0989.468.625

 

580.          

Phạm Hồng Giang

//

 

0978.702.515

 

581.          

Trần Duy Khương

//

 

0977.954.069

 

582.          

Hoàng Trung Thông

//

 

0933.592.675

 

583.          

Trần xuân Việt

Bảo vệ

 

01699.002.574

 

584.          

Hoàng Trung Thông

Nhân viên

 

0933.592.675

 

585.          

Trần Xuân Việt

Bảo vệ

 

01699.002.574

 

 

6. Phòng VHTT huyện Ea Súp

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

586.          

Phạm Xuân Huy

Trưởng phòng

3.687.911

0905.093.132

3.688.377

587.          

Phương Khánh Giang

Phó TP

3.500.707

0989.448.045

 

588.          

Y Căn Ê Ban

Thể thao

 

0934.870.360

3.688.076

589.          

Dương Minh Thắng

Đội TTLĐ

 

0974.999.437

3.688.508

590.          

Hoàng Như Nhung

Đội TTLĐ

 

0974.461.065

3.688.919

591.          

Đinh Anh Vũ

Đội TTLĐ

 

0977.412.609

3.688.796

592.          

Phạm Thị Anh Minh

Thư viện

 

0914.099.566

 

593.          

Nguyễn Tiến Dũng

Lái xe

 

0905.099.323

3.688.323

594.          

Nguyễn Thế Độ

Đội TTLĐ

 

0979.700.206

3.688.626

595.          

Phương Khánh Giang

Đội TTLĐ

 

0989.448.045

3.688.591

596.          

Nguyễn Minh Phượng

Bảo vệ

 

0975.105.710

3.687.659

597.          

Đinh Thị Phương Doan

XDĐSVH - GĐ

 

01652.743.811

 

598.          

Nguyễn Thị Kim Anh

Viễn Thông

 

0989.329.245

 

599.          

Hồ Diệu Linh

Văn Thư -Tổng hợp

 

0988.002.906

 

600.          

Trần Thị Thoa

Kế toán

 

01663.755.134

 

601.          

Nguyễn Thị Kim Anh

Thư viện

 

0984.998.380

 

602.          

Trần Thị Hoàn

Thể thao

 

0976.833.267

 

603.          

Đỗ Thị Hồng Cúc

Đội TTLĐ

 

0975.255.221

 

604.          

Phạm Thu Ba

Đội TTLĐ

 

0934.832.667

 

605.          

Trương Thị Thúy Loan

Thư viện

 

1275.984.444

 

 

7. Phòng VHTT huyện M’Đrắc:

Trụ sở: thị trấn M’Đrắk, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

606.          

Nguyễn Tiến Lâm

Trưởng phòng

3.604.003

0973.047.818

 

607.          

Nguyễn Minh Hà

Phó TP

3.601.383

0913.422.723

 

608.          

Nguyễn Tân

Phó TP

3.704.353

0982.714.548

 

609.          

Phan Thị Thu Thuỷ

Kế toán

 

0986.697.809

 

610.          

Trương Thị Phiến

Thư viện

 

01676.576.186

 

611.          

Trần Thế Thạnh

Chiếu phim

 

0982.731.839

 

612.          

Nguyễn Quốc Hùng

Văn nghệ dân gian

 

0982.463.247

 

613.          

Nguyễn Xuân Phi

Lái xe

 

0979.229.967

 

614.          

Nguyễn Thị Ngân

TT viên

 

01646.260.498

 

615.          

Nguyễn Minh Quang

Bảo vệ

 

0989.471.714

 

616.          

Đào Sỹ Thanh

Đội trưởng Đội TTLĐ

 

0914.484.833

 

617.          

Nguyễn Trọng Tấn

Nếp sống văn hóa

 

0944.894.833

 

618.          

Lê Ngọc Tuyên

Đội phó Đội TTLĐ

 

0917.166.776

 

619.          

Phạm Đình Khoa

Thể dục, thể thao

 

0905.229.149

 

620.          

Y Minh Niê

Tuyên truyền viên

 

0979.682.685

 

621.          

Nguyễn Xuân Tuấn

Tuyên truyền viên

 

0989.771.457

 

622.          

Nguyễn Thị Ngân

Tuyên truyền viên

 

01646.260.498

 

623.          

Nguyễn Thị Thu Hà

Tuyên truyền viên và Văn thư

 

01677.112.072

 

624.          

Phạm Ngọc Thái

Bảo vệ Quang trường 22-3

 

01653.518.937

 

 

8. Phòng VHTT huyện Krông Bông:

Trụ sở: Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

625.          

Phạm Đình Tấn

Trưởng phòng

 

0985.01.1234

3.732.744

626.          

Châu Phan

Phó Phòng

6.287.277

0914.136.599

 

627.          

Lê Thị Hường

Kế toán

 

0169.2600.410

 

628.          

Phạm Tiến Học

CNTT

 

01684.129.123

 

629.          

Bùi Trường Thủy

XD ĐSVH

 

0937347447

 

630.          

Nguyễn Văn Lợi

Tuyên truyền lưu động

 

0164.8333.868

 

631.          

Nguyễn Thị Thu Phương

Gia đình

 

0914.162.324

 

632.          

Dương Minh Trang

Du lịch, văn thư

 

0935754836

 

633.          

Nguyễn Tấn Hoàng Điệp

Du lịch, TTLĐ

 

0946.428252

 

634.          

Huỳnh Ngọc Hoàng

Tuyên truyền lưu động

 

0979.081.909

 

635.          

Huỳnh Ngọc Phong

Thể dục thể thao

 

0973.494.623

 

636.          

Lê Đình Thiện

Cổ động trực quan

 

0984.345.982

 

637.          

Phạm Thị Thành

Thư viện

 

0122.4928476

 

638.          

Nguyễn Ngọc Hiếu

Thể dục thể thao

 

0963.087139

 

639.          

Nguyễn Hữu Sơn

Bảo tồn, bảo tàng

 

09850865797

 

640.          

Y Ven Niê

Chiếu bóng, TTLĐ

 

0169.7750650

 

641.          

Bùi Đức Lượng

Lái xe, chiếu bóng

 

0935.404888

 

642.          

Đỗ Văn Hữu

Bảo vệ

 

0975.747420

 

Trung tâm Văn hóa huyện Krông Bông: 3.733.880

 

 

 

 

 

 

9. Phòng VHTT huyện Krông Năng:

Trụ sở: Khối III, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

643.          

Phạm Ngọc Muộn

Trưởng phòng

3.675.166

0986.137.028

 

644.          

Nguyễn Văn Vỹ

Phó trưởng phòng

3.673.188

0905.077.735

 

645.          

Nguyễn Đình Phùng

Kế toán

3.673.021

0903.552.459

 

646.          

Nguyễn Trọng Nhung

Chuyên viên

 

0984.652.303

 

647.          

Trương Quang Huy

Chuyên viên

 

0979.170.679

 

648.          

Hồ Tuấn

Nhân viên

 

0976.489.444

 

649.          

Lê Minh Thức

Nhân viên

 

0983.430.289

 

650.          

Phạm Thông

Nhân viên

 

0906.414.711

 

651.          

Nguyễn Đức Lộc

Nhân viên

 

0989.845.083

 

652.          

Nguyễn Thị Thiện

Nhân viên

3.674.687

0987.150.200

 

653.          

Nguyễn Văn Quyết

Nhân viên

 

0967.001.414

 

654.          

Trần Thị Thúy

Nhân viên

3.673.118

0949.730.003

 

655.          

Đoàn Trần Tư Dương

Nhân viên

 

0972.441.238

 

656.          

Phạm Văn Huyền

Bảo vệ

 

0903.583.594

 

657.          

Ngô Tiến Đức

Lái xe

 

0905.299.298

 

 

10. Phòng VHTT huyện Krông Pắc:

Trụ sở: Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

658.          

Đỗ Đức Tâm

Trưởng phòng

3.521.178

0914.058.317

 

659.          

Nguyễn Đình Hải

Phó TP

3.521.135

0988.409.862

 

660.          

Phan Khắc Dũng

PGĐ NVH

3.521.135

0987.967.889

 

661.          

Đoàn Xuân Lý

PGĐ Trung Tâm TDTT

 

0905.616.139

 

662.          

Huỳnh Văn Ngà

Kế toán

 

0987.796.075

 

663.          

Trần Văn Ba

Đội chiếu bóng

 

0982.662.912

 

664.          

Lương Văn Bảy

Đội chiếu bóng

 

0988.079.927

 

665.          

Nguyễn Khắc Dinh

CB Nghiệp vụ NVH

 

01223.548.869

 

666.          

Nguyễn Thanh Đỉnh

Đội trưởng Đội TTLĐ

 

0986.317.172

 

667.          

Hà Văn Thâm

Đội phó Đội TTLĐ

 

0986.235.668

 

668.          

Lê Thu Hiền

Đội viên Đội TTLĐ

 

0985.882.538

 

669.          

Nguyễn Thị Thìn

Đội viên Đội TTLĐ

 

0988.936.274

 

670.          

Lương Thị Diễm Phúc

Văn thư- Lưu trữ

 

0943.131.777

 

671.          

Trần Đức Vân

CB Cổ động trực quan

 

0984.486.025

 

672.          

Trần Thị Diễm

Chuyên viên DL- ĐSVH

 

0932.543.977

 

673.          

Trần Công Văn

Chuyên viên TT-TT

 

0935.764.748

 

674.          

Trần Bảo Hòa

CB Cổ động trực quan

 

01255.553.938

 

675.          

Mai Văn Tuyến

Lái Xe

 

0972.277.488

 

676.          

Trần Thị Ánh Loan

CB Thư Viện

 

0913.873.788

 

677.          

Trần Văn Cường

CB Nghiệp vụ TDTT- Gia Đình

 

0988.550.630

 

678.          

Nguyễn Xuân Vĩnh

Bảo Vệ

 

0945.209.295

 

 

11. Phòng VHTT huyện Krông Ana:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

679.          

Vũ Thị Thành Huế

Trưởng phòng

3.637.011

 

 

680.          

Nguyễn Xuân An

 

3.637.471

0905.474.929

 

681.          

Kiều Việt Đức

 

 

0909.918.455

 

682.          

Phạm Thái Ngọc

 

 

0904.445.971

 

683.          

Y Thim Bỹa

 

 

0166 422 273

 

684.          

Phạm Văn Bường

 

 

0982.066.676

 

685.          

Đỗ Như Bình

 

 

0905.076.067

 

686.          

Nguyễn Thị Bình

 

 

0905.418.104

 

687.          

Nguyễn Minh Đức

 

 

0935.483.873

 

688.          

Lãnh Mạc Hùng

 

 

0989.432.181

 

689.          

Nguyễn Duy Tuân

 

 

0914.048.678

 

690.          

Nguyễn Minh Lý

 

 

0905.589.599

 

691.          

Nguyễn Thị Loan

 

 

0935.820.100

 

692.          

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

0978.165.005

 

693.          

Huỳnh Đức Tân

 

 

0905.052.379

 

694.          

Nguyễn Duy Hoàng

 

 

0977.399.380

 

 

12. Phòng VHTT huyện Buôn Đôn:

Trụ sở: Trung tâm huyện Buôn Đôn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

695.          

Vũ Minh Thoại

Trưởng phòng

 3.789.476

0914.162.539

 

696.          

Hoàng Trọng Hiểu

Phó Trưởng phòng

2.218.189

0905.181.707

 

697.          

Đào Xuân Lượng

Kế toán

 

0905.050.607

 

698.          

Trương Đức Nghị

Thông tin truyền thông

 

0905.739.696

 

699.          

Trần Lê Lợi

Thể dục thể thao

 

0942.470.079

 

700.          

Nguyễn Thế Hùng

Chiếu bóng

 

0949.574.479

 

701.          

Vũ Bá Quỳnh

Tổng hợp

 

0983.748.424

 

702.          

Trần Thị Ánh Thủy

Văn thư

 

0914.381.679

 

703.          

Lưu Ngọc Phú

Tổng hợp

 

01233.240.386

 

704.          

Hồ Thị Ngọc Anh

Thư viện

 

0917.884.568

 

705.          

Mào Văn Đắc

Chiếu bóng

 

01644.529.717

 

706.          

Nguyễn Phương

Cổ động trực quan

 

0979.724.656

 

707.          

Lương Nguyễn Thiên Ân

Du lịch

 

0934.706.006

 

708.          

Trương Văn Việt

Nếp sống gia đình

 

01654.910..139

 

709.          

Bùi Thị Hạnh

Du lịch

 

0989.817.455

 

710.          

Đào Minh Quang

Thông tin lưu động

 

0974.750.099

 

711.          

Y Linh Hmok

Thông tin lưu động

 

01228.570.577

 

712.          

Nguyễn Thị Thu

Thông tin lưu động

 

0985.558.119

 

713.          

Bùi Thị Hạnh

Văn hóa cơ sở

 

0989.817.455

 

 

13. Phòng VHTT huyện Lắk:

Trụ sở: Thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

714.          

Hoàng Ngọc Tài

Trưởng phòng

3.586.134

0903.543.577

 

715.          

Nay Y Ngọc

Phó TP

 

0905.338.367

 

716.          

H’ Loan Bđáp

Phó TP

 

0948.481.664

 

717.          

Trần Đại Nghĩa

Kế Toán

 

0905.441.159

 

718.          

Nguyễn Tiến Hưng

Chiếu bóng

 

0905.246.593

 

719.          

Y Briu H’Mok

TT Lưu Động

 

0905.151.342

 

720.          

Đoàn Thị Hường

Thư Viện

 

0905.031.964

 

721.          

Lê Đình Dân

Cổ động trực quan

 

0983.353.017

 

722.          

Y Sa Lon

TT Lưu Động

 

0907.703.827

 

723.          

H Thảo Ênuôl

TT Lưu Động

 

0978.878.466

 

724.          

Hà Văn Hưng

TT Lưu Động

 

0985.035.038

 

725.          

Nguyễn Thành Trung

Nhân viên

 

0942.179.456

 

726.          

Lê Viết Tín

Nhân viên

 

01667.771.177

 

727.          

Bùi Trọng Nam

Nhân viên

 

0969.040.033

 

728.          

Lê Thị Hương

Nhân viên

 

0902.203.898

 

 

14. Phòng VHTT huyện Krông Búk

ĐT: 3.874.864

Stt

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

729.          

Y Việt Knul

Trưởng phòng

3.874.864

05003.502.579

 

730.          

Vũ Đức Nam

Phó TP kiêm GĐ TTVHTTTT

3.874.864

05003.600.360

 

731.          

Lê Hữu Phước

Phó TP

3.874.864

0903.572.900

 

732.          

Phạm Văn Phú

CV PVHTT

 

0935.211.015

 

733.          

Lê Thị Hồng

CV PVHTT

 

01679.216.617

 

734.          

Hồ Kim Đồng

CV PVHTT

 

0982.073.927

 

735.          

Vũ Thanh Tuấn

CV PVHTT

 

0947.455.575

 

736.          

Lê Đình Chinh

Lái xe

 

0905.438.282

 

737.          

Nguyễn Thị Thu Huyền

CV PVHTT

 

0979.471.369

 

738.          

Y Nam Niê

Phó GĐ TTVHTTTT

 

0915.911.336

 

739.          

Nguyễn Tấn Phương

NV TTVHTTTT

 

0945.906.279

 

740.          

Liêu Thị Xâm

NV TTVHTTTT

 

0984.135.983

 

741.          

Trần Thị Mỹ Hạnh

NV TTVHTTTT

 

0945.924.090

 

742.          

Nguyễn Đình Giảng

NV TTVHTTTT

 

0943.089.398

 

743.          

Y Binh Niê

NV TTVHTTTT

 

0977.710.402

 

744.          

Liêu Văn Thế

NV TTVHTTTT

 

0979.238.910

 

745.          

Phạm Khắc Tiệp

NV TTVHTTTT

 

01293.222.223

 

746.          

Phạm Trường Giang

NV TTVHTTTT

 

0914.831.234

 

747.          

Lê Đình Thịnh

NV TTVHTTTT

 

0919.843.210

 

748.          

Ngô Trung Cương

NV TTVHTTTT

 

0976.341.482

 

749.          

Phạm Ngọc Hoàng

NV TTVHTTTT

 

01249.594.444

 

Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Krông Búk:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

750.          

Vũ Đức Nam

Giám đốc

3.874.864

05003.600.360

 

751.          

Phạm Ngọc Hoàng

Phó Giám đốc

3.874.864

0943.003.371

 

 

15. Phòng VHTT thị xã Buôn Hồ

- Số điện thoại: 3. 871 425/ 3. 872 985/ 3.571 433 – fax: 3. 872 143

- Địa chỉ Email:  pvhtt@buôn hồ.daklak.gov.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

752.          

Nguyễn Văn Lai

Trưởng phòng

3.601.441

0903.576.846

 

753.          

Phạm Bá Minh

 Phó Trưởng phòng

3.506.900

0935.614.117

 

754.          

Trần Văn Thuyết

Phó Trưởng phòng

3.506.189

0903.569.889

 

755.          

Nguyễn Ngọc Hà

CV XDĐSVH&GĐ

3.571.433

0947.322.295

 

756.          

Phạm Thị Thúy

CV Du Lịch

3.571.433

0945.662.369

 

757.          

Huỳnh Thị Duyên

CV XDĐSVH&GĐ

3.571.433

0935.983.699

 

758.          

Hoàng Thiên Sơn

CV TDTT

3.571.433

0988.527.273

 

759.          

Nguyễn Ngọc Tú

CV Thông Tin &TT

3.571.433

0935.407.487

 

760.          

Trần Quang Dũng

Lái xe

3.571.433

0989.412.279

 

            Trung tâm Văn hóa Thị xã Buôn Hồ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

761.          

Trần Văn Thuyết

Giám đốc

3.571.433

0903.569.889

 

762.          

Nguyễn Văn Sơn

Phó Giám đốc

 

0914.198.370