Tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019

Cập nhật lúc: 19:49 04/09/2019

Tại Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17/5/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk là 01 trong 12 địa phương thuộc 12 tỉnh, thành được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm thực hiện Bộ tiêu chí.

Ảnh minh họa

Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng tại địa bàn thí điểm nói riêng và toàn tỉnh nói chung về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với những giá trị đạo đức chuẩn mực qua cách ứng xử của các thành viên trong gia đình. Trên cơ sở của Quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019 tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar (ngày 06/9/2019) và xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ (ngày 10/9/2019), thông qua Lễ phát động sẽ đẩy mạnh hơn nữa về chiến dịch truyền thông, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Võ Phượng