Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Cập nhật lúc: 08:16 10/10/2019

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nvà tr em” là chủ đề truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2019) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền với mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đẩy mạnh công tác truyền thông cao điểm nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới để thu hút sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, các thành viên gia đình và toàn xã hội.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 các hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2019) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, cờ phướn mang chủ đề và thông điệp truyền thông trên các trục đường có đông người qua lại, khu đông dân cư và tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành.

Võ Phượng