Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản gửi ác bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

Triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021

Mục đích tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn các huyện...

Truyền thông thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai công tác truyền thông thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, nhằm tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở

Tuyên tuyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai Kế hoạch số 2116/KH-SVHTTDL, ngày 07 tháng 10 năm 2021 về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Chương trình số 13-CTr/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”

Huyện Ea H’leo triển khai hướng dẫn và phát phiếu đăng ký “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’Leo vừa phối hợp với UBND xã Ea Hiao tổ chức hướng dẫn và phát phiếu đăng ký cho 04 nhóm đối tượng đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại xã Ea Hiao.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc: Từ thực tiễn Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình...

Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho các thành viên. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hài hòa, phát triển bền vững.

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 2)

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 2)

Lo ngại ly hôn gia đình trẻ (Kỳ 1)

Gia đình là môi trường để nuôi dưỡng và hình thành nhân cách cá nhân. Gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ sẽ giúp cho xã hội phát triển tốt hơn.

Xây dựng gia đình hạnh phúc: Những cách làm hay của phụ nữ

Với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ chị em phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Cùng "xây nhà" và xây "tổ ấm"

Ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình chị H’loc Mlô ở buôn Alê A (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) có ba thế hệ cùng sinh sống luôn đầm ấm, vui vẻ tiếng cười đùa.

Ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1873/QĐ-BVHTTDL về ban hành Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

VIDEO

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước

Chương trình nghệ thuật "Đắk Lắk chào 2022"

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE