Du lịch Đắk Lắk sẽ tham gia gian hàng chung “Tây Nguyên Đại ngàn” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2017, vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) năm 2017.

Việt Nam và Chi-lê ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Ngày 25/7/2017, Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đã ban hành văn bản số 3027/LS-PL thông báo Hiệp định giữa Việt Nam và Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Đắk Lắk tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giai đoạn 2017 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Quyết định số 886/KH-UBND, ngày 13/02/2017), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2017 ...

Ban hành Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Ban hành Nghị quyết phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Krông Năng đã ban hành Nghị quyết phát triển du lịch huyện Krông Năng giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 30/6/2017).

Doanh thu du lịch Đắk Lắk tăng gần 23% trong 7 tháng đầu năm 2017

Doanh thu du lịch của tỉnh Đắk Lắk trong 7 tháng (chưa kể thu nhập xã hội) ước đạt gần 350 tỷ đồng, tăng gần 30%% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 58,00% so với kế hoạch 2017.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo về hoạt động thanh tra, kiểm tra

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3035/BVHTTDL-TTr về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 25/7/2017, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã họp với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh nhằm đánh giá hoạt động 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2017...

Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch có hiểu biết và có trách nhiệm

Đó là phong trào được Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột phát động để triển khai thực hiện Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

Bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Cư M’gar và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà lạt tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng cho cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý du lịch tại phòng Văn hóa và Thông tin; cán bộ văn hóa các xã, thị trấn; trưởng các thôn, buôn và người làm công tác quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư tại các địa bàn huyện Cư M’gar...

Du lịch Đắk Lắk tưng bừng khai trương sản phẩm mới

Tối ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại Biệt điện Bảo Đại, số 02 đường Y Ngông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai trương Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2017.

Đắk Lắk ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình số 15-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV).

Hướng dẫn quy định của pháp luật về du lịch đối với nhà khách

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn các nhà khách thuộc các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đơn vị công lập có thu, đơn vị công lập chưa có thu được Nhà nước giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật Du lịch 2017

Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Nước đã ban hành Lệnh số 05/2017/L-CTN công bố Luật Du lịch số 09/2017/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Khảo sát thực địa tại 03 buôn phát triển du lịch cộng đồng

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa tại 03/07 buôn được tỉnh Đắk Lắk ưu tiên tập trung phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Buôn Yang Lành (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), buôn Tring, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) và buôn Ya, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông)...

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE