Tổ chức “Khóa cập nhập kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa”

Cập nhật lúc: 09:01 15/06/2019

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức “Khóa cập nhập kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa cho 15 học viên là Hướng dẫn viên nội địa và quốc tế trên địa bàn tỉnh...

Tại đây, học viên được truyền đạt các nội dung kiến thức cơ sở ngành: cập nhật kiến thức, thông tin về tình hình phát triển du lịch; kỹ năng xử lý các tình huống trong nghiệp vụ hướng dẫn; hệ thống các văn bản pháp luật về chủ trương, chính sách du lịch mới; các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, chia sẽ và giải đáp những tình huống khó thường gặp trong qua trình hướng dẫn khách du lịch...  

Ngọc Tú