Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Cập nhật lúc: 22:10 19/08/2020

Ngày 18/8/2020, Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 3032/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tập trung, đồng loạt, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: 1- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy. 2- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. 3- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức như văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… trên các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp. 4- Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”… 5- Tăng cường chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy. 6- Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. 7- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. 8- Phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6".

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện: 1- Các đơn vị thuộc khối nghệ thuật, biểu diễn Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm… lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác về tác hại của ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội. 2- Các đơn vị thuộc khối thể dục thể thao Lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy thông qua các sự kiện, hoạt động thể dục, thể thao và các vận động viên có tầm ảnh hưởng tốt trong xã hội. 3- Các đơn vị thuộc khối đào tạo - trường học - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy; tăng cường mối liên kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống ma tuý. - Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên trong công tác phòng, chống ma túy. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn không ma túy. 4- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tại cơ sở; đưa nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những cơ sở tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư; tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động, mô hình, các gương điển hình của ngành trong công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua đó có tác động mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và từng gia đình quan tâm chăm lo giáo dục, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy, mối hiểm họa của toàn xã hội; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. khuyến khích tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn của các tầng lớp nhân dân, tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tủ sách lưu động, triển lãm lưu động về phòng, chống ma túy. 5- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhằm khích lệ, khuyến khích người dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Duy Hà