Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị kinh doanh du lịch, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" năm 2019

Cập nhật lúc: 09:06 20/09/2019

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch trong toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, áp phích… hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy với các khẩu hiệu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị triển khai các hoạt động hướng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" (ngày 4/10) tạo khí thế tham gia sôi nổi cho đội ngũ quản lý, cán bộ công nhân viên của đơn vị cũng như Nhân dân trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại; có biện pháp duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời khi có sự cố tai nạn cháy, nổ xảy ra.

Có thể nói công tác phòng cháy chữa cháy nói chung không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng. Mà còn là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tập thể và tổ chức đơn vị kinh doanh du lịch. Do đó, ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy, rất cần sự đồng thuận, chung tay của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân.

Võ Phượng