Sẽ có Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ”

Cập nhật lúc: 09:01 22/04/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, cơ quan, đơn vị đối với dự thảo lần 1 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ”.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, TCVN “Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ” được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASEAN Community Based Tourism Standard. TCVN “Du lịch cộng đồng - Yêu cầu về chất lượng dịch vụ” do Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng bao gồm: Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ cung cấp cho khách trong các khu lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ vui chơi, giải trí; dịch vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin, thuyết minh cho khách du lịch; trung tâm thông tin du lịch; các hoạt động trình diễn nghệ thuật tại cộng đồng; dịch vụ tham quan, tìm hiểu các giá trị về văn hóa, tự nhiên; dịch vụ mua sắm các sản phẩm địa phương. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các dịch vụ du lịch thuộc loại hình du lịch khác.

Yêu cầu về chất lượng dịch vụ, gồm:  Hướng dẫn, cung cấp thông tin, thuyết minh du lịch cộng đồng cho du khách (Đảm bảo chất lượng hướng dẫn địa phương , quản lý hoạt động cung cấp thông tin, thuyết minh du lịch cộng đồng cho du khách); Tổ chức trung tâm thông tin du lịch (Đảm bảo yêu cầu về vị trí, thiết kế, kiến trúc, trang thiết bị, tiện nghi, hoạt động vận hành và quản lý trung tâm thông tin du lịch); Tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên, văn hóa (Đảm bảo chất lượng chương trình tham quan, tìm hiểu các giá trị về tự nhiên, văn hóa, Thúc đẩy niềm vui khám phá, kiến thức và gia tăng sự hài lòng sau khi trải nghiệm chương trình du lịch cộng đồng); Dịch vụ thực phẩm và đồ uống (Đảm bảo chất lượng nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm và đồ uống, quản lý dịch vụ thực phẩm và chất lượng đồ uống); Dịch vụ cơ sở lưu trú (Đảm bảo chất lượng nhà cung cấp dịch vụ lưu trú, quản lý phòng nghỉ đảm bảo chất lượng); Dịch vụ vui chơi, giải trí (Đảm bảo tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, quản lý chất lượng dịch vụ vui chơi, giải trí); Hoạt động trình diễn nghệ thuật tại cộng đồng (Đảm bảo tổ chức hoạt động trình diễn nghệ thuật tại cộng đồng, quản lý nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật tại cộng đồng); Dịch vụ mua sắm đặc sản địa phương (Đảm bảo tổ chức hoạt động mua sắm đặc sản địa phương, quản lý chất lượng các sản phẩm đặc sản địa phương).

Dự thảo TCVN được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.bvhttdl.gov.vn. Đề nghị góp ý bằng văn bản gửi về địa chỉ: Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 51 Quốc Hương - Thảo Điền - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0283.5106502 - Fax: 0283.5106502. E-mail: chulinh219@gmail.com (Chu Khánh Linh/0902855977).

Dương Nguyễn