Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ dự án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030

Cập nhật lúc: 14:23 28/04/2017

Ngày 25/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1684/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ dự án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu của Quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk với diện tích 141.250 ha, phía Đông giáp huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk, phía Tây giáp Campuchia, phía Nam giáp huyện Cư Jut – tỉnh Đắk Nông; phía Bắc giáp huyện Ea Súp – tỉnh Đắk Lắk. Trong đó phạm vi khu vực lập Quy hoạch khoảng 35.000 ha và diện tích tập trung chính phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn khoảng 1.500 ha

Một góc Vườn Quốc gia Yok Đôn (ảnh internet)

Nhiệm vụ của Quy hoạch là xác định vị trí, vai trò và lợi thế của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và quốc gia; phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội liên quan tới Khu du lịch quốc gia Yok Đôn, đánh giá các nhu cầu lợi ích, những tác động và sự tham gia của cộng đồng dân cư tại khu vực nghiên cứu trong phát triển du lịch; phân tích, đánh giá tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch; các yếu tố có tác động đến khu du lịch; đánh giá phân tích các yếu tố về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch, đánh giá khả năng đáp ứng của thị trường du lịch, sức chứa Khu du lịch đảm bảo các yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường; xác định quan điểm, mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển trong khu vực Quy hoạch, dự báo các chỉ tiêu và luận chứng các phương án phát triển du lịch; xây dựng định hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch; định hướng phát triển không gian khu du lịch, định hướng sử dụng đất và phân khu chức năng khu du lịch; đưa ra các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương và khu vực nghiên cứu; xác định danh mục các khu vực, các dự án ưu tiên đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư, nguồn nhân lực du lịch; xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khau Quy hoạch; đánh giá môi trường chiến lược và nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn,…

Cơ quan tổ chức lập Quy hoạch (UBND tỉnh Đắk Lắk) và cơ quan lập Quy hoạch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn Đơn vị tư vấn lập Dự án Quy hoạch theo đúng các định của pháp luật hiện hành. Quy hoạch được lập trong thời gian 12 tháng bằng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phương Hiếu