Họp bàn về bảo tồn Voi trong hoạt động lễ hội và du lịch

Cập nhật lúc: 15:26 07/05/2019

Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 07/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn làm việc với Tổ chức động vật Châu Á.

Buổi làm việc đã bàn về việc sử dụng voi trong lễ hội và du lịch, đồng thời đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Cuộc họp đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau: (1) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bổ sung việc thành lập nhóm tư vấn và xây dựng Đề án về bảo tồn voi trong hoạt động lễ hội và du lịch vào Dự án bảo tồn Voi Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019 - 2021. Tổ chức động vật Châu Á sẽ hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này; (2) Đề nghị Tổ chức động vật Châu Á xem xét việc hỗ trợ, quảng bá tuyên truyền và thực hiện Tiêu bản Voi để trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Bảo tồn Voi của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao Bằng khen cho Tổ chức động vật Châu Á

Tại buổi làm việc này, thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho Tổ chức động vật Châu Á vì đã có nhiều đóng góp với sự nghiêp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Thụy Phương