Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng cho các cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật lúc: 08:34 22/04/2020

Bộ Công Thương đã có Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 hướng dẫn việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện, trong đó có các cơ sở lưu trú du lịch  nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhiều ngành kinh tế và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khách sạn Mường Thanh (ảnh minh họa)

Theo văn bản, các đối tượng được áp dụng giảm giá điện và tiền điện bao gồm: các ngành sản xuất và kinh doanh, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, các cơ sở lưu trú du lịch, khu công nghiệp, các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly, khám bệnh tập trung cho các trường hợp nghi nhiễm và đã nhiễm COVID-19.

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định của Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá; các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm dịch COVID-19 được giảm 20% tiền điện.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

Tổng số thời gian các khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng. Về thời điểm áp dụng đối với các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, EVN, các Sở Công Thương địa phương có văn bản hướng dẫn chi tiết đảm bảo việc thực hiện đúng đối tượng, thời gian theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại từng địa phương.

Dương Duy