Công bố các Thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 08:08 02/05/2019

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL về việc công bố các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hình minh họa

Theo đó, có 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của Tổng cục Du lịch và 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch. Danh sách các thủ tục hành chính, như sau:

TT

Tên thủ tục

Lĩnh vực

Cơ quan

thực hiện

1

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

3

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

4

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

5

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

6

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

7

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

8

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực

Lữ hành

Tổng cục Du lịch

9

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch

Tổng cục Du lịch

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

11

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

12

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

13

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

14

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

15

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

17

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

18

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

19

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

20

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

21

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

22

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

23

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

24

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

25

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

26

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

27

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

28

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Lữ hành

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

29

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch

Lưu trú du lịch

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

30

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

31

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

32

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

33

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

34

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Lĩnh vực khác

Sở VHTTDL/Sở Du lịch

Duy Hà