Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo TCVN Du lịch MICE - Yêu cầu về địa điểm tổ chức sự kiện đối với khách sạn

Cập nhật lúc: 21:49 17/02/2020

TCVN Du lịch MICE - Yêu cầu về địa điểm tổ chức sự kiện đối với khách sạn được Tổng cục Du lịch tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ASEAN về địa điểm tổ chức MICE đối với khách sạn.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá đối với khách sạn có loại hình du lịch MICE, không áp dụng với các loại hình lưu trú du lịch khác. Đồng thời, tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp khách sạn.

Khách sạn Mường Thanh (Buôn Ma Thuột)    Ảnh Internet

Theo dự thảo, các yêu cầu đối với khách sạn có loại hình du lịch MICE được xác định theo 3 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất gồm 32 tiêu chí, nhóm tiêu chí về kỹ thuật gồm 10 tiêu chí và nhóm tiêu chí về dịch vụ gồm 13 tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều có yêu cầu cụ thể và được đánh giá theo điểm từ 0 đến 3 điểm tùy theo mức độ đạt được theo yêu cầu.

Tài liệu tham khảo xây dựng dự thảo TCVN Du lịch MICE - Yêu cầu về địa điểm tổ chức sự kiện đối với khách sạn, gồm: TCVN 4391:2015, Khách sạn – Xếp hạng; TCVN 9506:2012, cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan – Thuật ngữ và định nghĩa; Tiêu chuẩn địa điểm MICE ASEAN (năm 2019): Loại phòng Hội nghị Hội thảo (ASEAN MICE Venue Standard); Sổ tay Chứng nhận địa điểm MICE cho phòng Hội  nghị của Thái Lan (Thailand MICE Venue Standard Certification Handbook – Category Meeting Room).

Dự thảo TCVN Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức sự kiện đối với khách sạn được gửi đến các địa phương cũng như đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: http://www.bvhttdl.gov.vn để nhận được sự phối hợp, góp ý.

Duy Hà