Ban hành tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật lúc: 08:54 01/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch.

Du khách tham quan buôn Ko Dhong, Tp. Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa)

Tài liệu này được được gửi đến các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham khảo. Tài liệu bản điện tử được đăng tải trên website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dương Nguyễn