Đắk Lắk tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Ngày Môi trường Thế giới năm 2017

Cập nhật lúc: 10:47 19/05/2017

Năm 2017, chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học là “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” và chủ đề Ngày Môi trường Thế giới là “Sống hài hòa với thiên nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến khích cộng đồng gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống; sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững; đồng thời chia sẽ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Ảnh minh họa

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, để thiết thực hưởng ứng Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Ngày Môi trường thế giới.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể - chính trị - xã hội, trường học, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động bao gồm: tham gia dọn vệ sinh, phát động phong trào bảo vệ môi trường; bảo vệ nguồn nước; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; lồng ghép các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện các mô hình du lịch bền vững; phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; tổ chức ngày hội ra quân thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học, thả động vật hoang dã về rừng; ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế; tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng vì bảo vệ môi trường; rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”; tổ chức treo băng rôn, panô, khẩu hiệu, áp phích về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại; …

Kế hoạch cũng đề ra việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có ảnh hưởng đến môi trường; giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững.

Thời gian triển khai các hoạt động từ tháng 5 cho đến hết tháng 7 năm 2017.

Phương Hiếu