Ban hành Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch huyện Buôn Đôn giai đoạn 2017 -2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã ban hành Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch huyện giai đoạn 2017 - 2020.

Danh sách các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tính đến ngày 20/12/2017, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 10 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế

Danh sách các khách sạn Một sao của tỉnh Đắk Lắk

Danh sách các khách sạn Một sao của tỉnh Đắk Lắk

Khách sạn Hai sao của tỉnh Đắk Lắk

Tính đến ngày 20/12/2017, tỉnh Đắk Lắk có 07 khách sạn đạt tiêu chuẩn Hai sao

Khách sạn Bốn sao đến Năm sao của tỉnh Đắk Lắk

Tính đến ngày 20/12/2017, Đắk Lắk có 03 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ Bốn Sao đến Năm sao (01 khách sạn Năm sao và 02 khách sạn Bốn sao)

Khách sạn Ba sao của tỉnh Đắk Lắk

Tính đến ngày 20/12/2017, Đắk Lăk có 05 khách sạn đạt tiêu chuẩn Ba sao

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Khu căn cứ cách mạng Hang đá Ba tầng - Điểm về nguồn mới cho thế hệ trẻ

Khu căn cứ cách mạng Hang đá Ba tầng là nơi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã từng hoạt động, ẩn cư tại đây trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và là nơi ẩn núp của đồng bào 07 buôn xung quanh

Khơi dậy tiềm năng du lịch Cư M'gar

Với hệ thống thác, suối, núi, rừng cùng không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn..., những năm gần đây huyện Cư M’gar đang từng bước khai thác các tiềm năng ấy để phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.

Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đồng ý giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân địa phương và du khách trong năm 2018.

Tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc xúc tiến du lịch tại Đắk Lắk

Sáng 22/12, Cơ quan xúc tiến, quản lý du lịch tỉnh Jeollabuk–do, Hàn Quốc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo giới thiệu du lịch Jeollabuk-do

Danh mục các dự án du lịch ưu tiên kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020

Để du lịch tỉnh Đắk Lắk phát triển tương xứng với tiềm năng trong thời gian tới, một số dự án du lịch được tỉnh Đắk Lắk ưu tiên tập trung kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020

Tiếp tục tổ chức chương trình biểu diễn cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách năm 2018

Ngày 20/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 10185/UBND-KGVX về việc tiếp tục tổ chức chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng.

Bổ sung quy hoạch Sân golf Hồ Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9946/UBND-CN, ngày 12/12/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định Đề án Sân golf Hồ Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch Sân golf.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE