Tổ chức Lớp phổ biến pháp luật về du lịch

Cập nhật lúc: 14:11 01/08/2018

Nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về du lịch và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cấp huyện và các nhà quản lý, nhân viên hiện đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nắm bắt rõ các quy định của pháp luật về du lịch để triển khai thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao Đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức “Lớp phổ biến pháp luật về du lịch”, thời gian từ ngày 30/7 – 31/7/2018.

Tổng quan lớp học

Về dự lớp học, có ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc, ông Phạm Chí Ta, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo của các phòng chuyên môn của Sở, với sự có mặt của 90 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã thành phố; các nhà quản lý, nhân viên của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc

Lớp học được Cô giáo, Thạc sĩ Phạm Thị Hiền, Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt phổ biến, truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chuyên ngành Du lịch nói riêng. Chủ yếu phổ biến tập chung vào 02 chuyên đề chính: Chuyên đề 1. Giới thiệu tên văn bản pháp luật quản lý nhà nước về du lịch mới: Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; Chuyên đề 2. Những điểm mới của Luật Du lịch và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch…

Cô giáo, Thạc sĩ Phạm Thị Hiền, Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt phổ biến pháp luật về du lịch

Qua lớp học này, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực thi tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương cũng như hoạt động kinh doanh du lịch của tổ chức, cá nhân hiểu rõ, thực thi tốt các quy định của pháp luật về du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch Đắk Lắk phát triển bền vững.

Đinh Thủy