Tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2022

Cập nhật lúc: 19:46 17/05/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đồng ý chủ trương để Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại văn bản số 3887/UBND-KGVX.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Hiệp hội Du lịch tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định./.

 

An Nhiên