Thực hiện ba khâu đột phá, tập trung phát triển du lịch

Cập nhật lúc: 09:46 11/08/2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lắk đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (NQ) đề ra cơ bản đạt và vượt.

5 năm qua (2015 - 2020) nền kinh tế huyện Lắk có sự tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 15.528 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm trên 7%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, nông nghiệp được xem là thế mạnh của địa phương, tổng sản lượng năm 2020 ước đạt 114.645 tấn, lương thực bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 1.627 kg, đạt 100,5% so với NQ đề ra.

Hiện nay, hệ thống lưới điện quốc gia đã phủ kín 11 xã, thị trấn và 123/124 thôn, buôn, đạt gần 99,2%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện được phân bổ vốn để đầu tư xây dựng 389 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, với tổng kinh phí thực hiện 495 tỷ đồng. Hiện nay tỷ lệ cứng hóa đường liên thôn, buôn đạt 95%; trục đường thôn, buôn 70%; đường giao thông nội đồng 40%, đảm bảo đủ nước tưới cho 77% diện tích gieo trồng (NQ là 90%)…

Hồ Lắk đoạn qua thị trấn Liên Sơn.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, huyện Lắk cũng chú trọng đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Theo đó, sự nghiệp giáo dục - đào tạo 5 năm qua không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng, hiện nay toàn huyện có 47 đơn vị trường học (tăng 3 trường so với năm học 2014 - 2015); chương trình kiên cố hóa trường lớp được quan tâm đầu tư, hiện toàn huyện có 662 phòng học, trong đó có 51,8% phòng học kiên cố, 45,2% phòng học bán kiên cố. Toàn huyện có 14 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I (đạt 100% NQ)...

Công tác xóa đói giảm nghèo thường xuyên được chú trọng. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt những chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cây, con giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn gần 25%, giảm hơn 26% so với cuối năm 2015 (bình quân mỗi năm giảm hơn 5,2%, đạt 174% NQ).

Công tác phát triển đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 657 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện có lên 2.951 đồng chí, trong đó có 957 đảng viên nữ (chiếm hơn 32,4%), 1.221 đảng viên người dân tộc thiểu số (chiếm hơn 41,3%). Tính đến nay, toàn huyện có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (so với đầu nhiệm kỳ giảm 3 tổ chức cơ sở đảng do sáp nhập), có 223 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (tăng so với đầu nhiệm kỳ 5 chi bộ), 100% thôn, buôn có chi bộ, 11/11 xã, thị trấn có chi bộ quân sự.

Thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) ngày càng đổi mới. Ảnh: Hoàng Tuyết

Tiếp tục kế thừa những thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm của quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Lắk nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược. Trước hết, công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo kịp thời và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý kinh tế - xã hội để phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước về thời gian và thủ tục giải quyết của từng loại hồ sơ được triển khai thực hiện cơ bản tốt, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc. Bước đột phá thứ hai là sử dụng hiệu quả tất cả các nguồn vốn đầu tư, từng bước hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.

Thứ ba là tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung phát triển du lịch, xây dựng hoàn thiện, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch có tính chiến lược lâu dài, phát triển du lịch của huyện từng bước ngang tầm với điều kiện, tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện để phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn của huyện vào năm 2025.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp cụ thể như: tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và trong từng lĩnh vực nói riêng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chọn giống mới có năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó khuyến khích các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, ứng xử thân thiện, văn hóa, phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch”...

Giai đoạn 2020 – 2025, huyện Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 7,5% - 8%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 40 triệu đồng; hằng năm giảm hộ nghèo từ 3 - 3,5%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn giảm trên 4%...


Võ Ngọc Tuyên

Bí thư Huyện ủy Lắk

Nguồn: Báo Đắk Lắk