Thành phố Buôn Ma Thuột tập trung phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2020

Cập nhật lúc: 14:29 25/05/2017

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về phát triển du lịch thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2017 - 20120 sẽ tập trung phát triển du lịch theo hướng phát huy mạnh mẽ, đồng bộ các tiềm năng, thế mạnh của Buôn Ma Thuột; tập trung đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm trung chuyển dịch vụ, du lịch chính của tỉnh; hình thành và tạo sự kết nối giữ các điểm, tuyến du lịch của tỉnh cũng như với các khu, điểm du lịch của các tỉnh trong khu vực. Phấn đấu đưa du lịch là một trong những mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Truyền dạy Tạc tượng tại thành phố Buôn Ma Thuột

Đến năm 2020, đón khoảng 900.000 lượt khách, trong đó có khoảng 87.000 lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách đạt khoảng 14,50%/năm; Doanh thu du lịch năm 2020 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu khoảng 25%/năm; Lao động trong lĩnh vực du lịch khoảng 13.000 người, trong đó lao động trực tiếp khoảng hơn 4.000 người, tốc độ tăng trưởng lao động trực tiếp khoảng 0,40%/năm.

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ tập trung phát triển hệ thống khách sạn cao cấp từ 3 – 5 sao và hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo hình thức nhà có phòng cho thuê (homestay) tại các buôn, cụm dân cư đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng năm, như: thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch để đầu tư và kêu gọi đầu tư; xây dựng và triển khai Đề án thương hiệu du lịch Buôn Ma Thuột; quy hoạch các hoa viên, công viên trồng hoa và cây xnh đặc trưng của Tây Nguyên; xây dựng Đền thờ các vua Hùng; tổ chức các lớp đào tạo ngoại ngữ cộng đồng ; phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn (buôn Tuôr, xã Hòa Phú, buôn Krông B, xã Ea Tu; buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi); đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng môi trường du lịch Buôn Ma Thuột xanh - sạch - an toàn - thân thiện - hấp dẫn;…

Một góc Khu du lịch Sinh thái Văn hóa Cộng đồng Ko Tam

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra 08 giải pháp để thực hiện, gồm: Giải pháp về lập quy hoạch, đầu tư phát triển du lịch; giải pháp về phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch, chương trình du lịch; giải pháp về quảng bá, xúc tiến và liên kết hợp tác phát triển du lịch; giải pháp về bảo vệ và cải thiện môi trường du lịch; giải pháp về tuyên truyền, giáo dục; giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; giải pháp về cơ chế, chính sách và thu hút các nguồn vốn đầu tư và giải pháp về nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước về du lịch.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

Phương Hiếu