Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp du lịch

Cập nhật lúc: 14:29 05/05/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 72/TB-UBND  về  kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; ngày 04/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì tổ chức họp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lắk, Ban Quản lý Rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lắk để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên quan điểm khuyến khích du khách và người dân đến tham quan, du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

 Các thành viên dự họp đã trao đổi, thảo luận và cuộc họp thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk như sau:

Thứ nhất, trong khi chưa có nhà đầu tư lập Đề án quy hoạch và đầu tư khai thác, phát huy giá trị Di tích Danh thắng Quốc gia Thác Bìm Bịp, tạm thời giao Di tích Danh thắng Quốc gia Thác Bìm Bịp cho Ban Quản lý Rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lắk trực tiếp quản lý, bảo vệ và có phương án khai thác, kinh doanh phục vụ khách tham quan du lịch và được phép thu phí tham quan di tích danh thắng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Di sản Văn hóa và các quy định khác có liên quan).

Thứ hai, đề nghị Ban Quản lý Rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lắk có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm và hủy hại Di tích theo quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Ban Quản lý Rừng Lịch sử Văn hóa Môi trường hồ Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lắk quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích Danh thắng Quốc gia thác Bìm Bịp phục vụ du khách và Nhân dân địa phương tham quan du lịch.

 

Dương Nguyễn