Tập trung xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch gắn với làng nghề, ngành nghề nông thôn

Cập nhật lúc: 08:14 09/05/2019

Đó là một trong những nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh Đắk Lắk giao tại Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dạy bé giã gạo

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ: Tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo về tiêu chí bản sắc văn hóa dân tộc đối với các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch gắn với làng nghề, ngành nghề nông thôn, cụm nghề, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, khuyến khích phát triển dịch vụ và các sản phẩm dịch vụ du lịch của cơ sở ngành nghề, làng nghề, cụm nghề phục vụ khách du lịch; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành xây dựng các tour, chương trình tham quan du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng nông nghiệp,… gắn với cụm nghề, làng nghề và cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh để phục vụ khách du lịch; phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xem xét công nhận các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Thụy Phương