Tập huấn về du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa địa phương

Cập nhật lúc: 20:55 07/12/2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn tổ chức Lớp tập huấn về du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa địa phương cho các hộ dân tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi; buôn Tơng Jú, xã Ea Kao; buôn Tuôr xã Hòa Phú; buôn Kbu xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hoc viên tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 07/12-09/12/2020), các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản với các chuyên đề như: Vận hành các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa bản địa; Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa bản địa; Kinh doanh dịch vụ Lưu trú có trách nhiệm: Quản lý năng lượng, nước và chất thải; Kinh doanh dịch vụ Ăn uống có trách nhiệm: Quản lý năng lượng, nước và chất thải; Hành động của Cộng đồng đối với Du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa bản địa; Thực hành du lịch có trách nhiệm đối với các làng nghề thủ công...

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương và mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Đinh Thủy