Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến các ngành về sửa đổi, bổ sung Quy định mô hình khu du lịch cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 12:37 12/03/2020

Chiều 11/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến các ngành liên quan đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định mô hình khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào nội dung cần sửa đổi, bổ sung gồm: Khoản 1, khoản 3 Điều 7 và Khoản 1 Điều 12. Theo đó, dự thảo sẽ sửa đổi, bổ sung quy định đối với các tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh du lịch trong khu du lịch phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký, trừ các chủ thể kinh doanh không thuộc trường hợp phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc họp

Đối với Khoản 3 sửa đổi quy định các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao phải thực hiện niêm yết quy định rõ về độ tuổi và những người không được phép tham gia, mua bảo hiểm cho khách du lịch khi tham gia các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật, bố trí lực lượng cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho du khách trong trường hợp khẩn cấp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tham gia ý kiến

Khoản 1, Điều 12 sửa đổi đối với đơn vị quản lý khu du lịch và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch trong các điểm đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý, khai thác. Các biển báo, biển chỉ dẫn phải tuân thủ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

Qua ý kiến góp ý của các ngành, Sở VHTT&DL đã thống nhất sẽ thay thế một số từ ngữ chưa phù hợp, bổ sung đối tượng là hộ kinh doanh cá thể, trích dẫn cụ thể các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý mô hình khu du lịch cấp tỉnh.

Dự kiến Sở VHTT& DL sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định trong quý 1/2020.

Kim Bảo

Nguồn: daklak.gov.vn