Sẽ đầu tư, phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 16:02 20/05/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Văn bản số 4202/UBND-KGVX về việc hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Đội chiêng trẻ của Buôn Tour  (Ảnh internet)

Theo Văn bản, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai hỗ trợ phát triển mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động liên hệ đơn vị tư vấn để tư vấn xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, làm mô hình mẫu để có cơ sở nhân rộng, phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn khác có tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giao UBND thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban tự quản buôn Tuôr, xã Hòa Phú tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền và vận động người dân trong buôn giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; không đầu tư hoặc cho thuê nhà dài để sửa chữa phục vụ các hoạt động du lịch, dịch vụ khác mang tính tự phát trong thời điểm hiện tại… để đảm bảo giữ nguyên hiện trạng, nét hoang sơ hiện có của buôn nhằm phục vụ tốt việc triển khai xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng trong thời gian đến.

Xem văn bản tại đây

Duy Hà