Phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Du lịch năm 2017

Cập nhật lúc: 10:55 18/12/2017

Vừa qua, tại khách sạn Công Đoàn Ban Mê, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Tổng Cục Du lịch tổ chức Lớp phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Du lịch năm 2017.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, hơn 300 học viên được truyền đạt 02 chuyên đề chính: Quán triệt Luật Du lịch năm 2017 và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Qua đó, nhằm trang bị cho các học viên nhiều kiến thức pháp luật mới về du lịch; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch nắm bắt rõ các quy định của pháp luật về du lịch để áp dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

Đinh Thủy