Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:56 26/12/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 3530/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch hồ Lắk, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Một thoáng hồ Lắk

Theo đó, ranh giới lập Quy hoạch thuộc địa bàn xã Đắk Liêng, xã Yang Tao và thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, với 03 điểm chính (khu du lịch trung tâm 26,56ha, khu vực buôn Jun 9,42ha, khu dịch vụ du lịch tổng hợp 214,22ha).

Đây là khu du lịch tổng hợp với các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và phát triển các loại hình du lịch vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái rừng theo định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Khách du lịch tham quan hồ Lắk

Quy hoạch được lập với 05 mục tiêu chính: Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lăk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và quy hoạch xây dựng thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk; khai thác hợp lý và có quy hoạch về cảnh quan thiên nhiên khu vực hồ Lắk; bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng, thảm thực vật; khai thác sử dụng đất đai hợp lý, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; làm cơ sở cho việc quản lý đất đai, phục vụ công tác quản lý xây dựng sau quy hoạch.

Dự  báo khách du lịch: đón tiếp và phục vụ khoảng 575.630 lượt khách vào năm 2020; năm 2030 đón tiếp và phục vụ khoảng 1.495.195 lượt khách.

Ẩm thực địa phương

Ủy ban nhân dân huyện Lắk là chủ đầu tư xây dựng nhiệm vụ Quy hoạch, có trách nhiệm lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy  hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được duyệt. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Duy Hà