Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Kiến trúc cảnh quan buôn Ako Dhong

Cập nhật lúc: 08:10 12/08/2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 2228/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Kiến trúc cảnh quan buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Một góc Buôn Ko Dhong

Theo Quyết định, vị trí giới hạn quy hoạch thuộc địa bàn phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, với diện tích lập quy hoạch khoảng 55,35 ha; quy mô dân số khoảng 2.200 - 3.000 người. Đây là khu dân cư đô thị sinh thái, quy hoạch mới kết hợp cải tạo chỉnh trang đô thị, đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn kiến trúc cảnh quan buôn Ako Dhong, nhằm khai thác du lịch, đáp ứng nhu cầu thực tế của việc phát triển dân cư, đồng thời bảo vệ được kiến trúc, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư, căn cứ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Kiến trúc cảnh quan buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, có trách lập dự toán kinh phí quy hoạch theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được duyệt trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 09 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt.

Dương Duy