Ngành Du lịch Đắk Lắk tích cực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019

Cập nhật lúc: 08:04 02/05/2019

Với chủ đề “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019 được diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2019 và duy trì đến Ngày Môi trường thế giới 05/6 nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo trồng cây Long não tại khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa số 04 Nguyễn Du

Để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai: Tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại đơn vị; huy động toàn thể cán bộ, nhân viên của đơn vị tổng vệ sinh đường phố, các khu vực công cộng xung quanh đơn vị, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn tại đơn vị;…

Dương Duy