Lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cập nhật lúc: 08:50 28/06/2018

Nhằm mục đích cập nhật kiến thức, thông tin về tình hình phát triển du lịch, kỹ năng xử lý các tình huống trong nghiệp vụ hướng dẫn. Đồng thời, trang bị kiến thức về chủ trương, chính sách mới về pháp luật du lịch cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các hướng dẫn viên du lịch các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt tổ chức Lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian từ ngày 26/6 – 27/6/2018, với sự tham gia của 20 học viên đến từ các đơn vị kinh doanh lữ hành, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các hướng dẫn viên du lịch đến thời hạn đổi thẻ.

Tham dự Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được Cô giáo, Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Xuân - Giảng viên Khoa Lữ hành và Hướng dẫn, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt và Ông Nguyễn Sơn Hưng - Báo cáo viên, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch truyền đạt những kiến thức cơ bản về các chuyên đề như: Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến du lịch; hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch; tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chủ đạo; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; tình hình chính trị, xã hội và phát triển du lịch…

Cô giáo, Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Xuân truyền đạt, cập nhật kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Ông Nguyễn Sơn Hưng - Trưởng phòng QLDL, phổ biến Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Phổ biến Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch

Qua Lớp bồi dưỡng này, các hướng dẫn viên du lịch sẽ được cập nhật thêm các kiến thức, thông tin mới về du lịch, đồng thời nắm bắt được các chủ trương, chính sách mới về phát triển du lịch của đất nước và của địa phương để góp phần trong công tác tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy ngành Du lịch phát triển trong thời gian tới.

Bà H' Lim Niê - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL Đắk Lắk trao chứng nhận khóa học

Kết thúc khóa học các học viên tham gia đầy đủ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy nhận hoàn thành khóa học.

Đinh Thủy