Lễ hội voi và đua thuyền độc mộc năm 2017 tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:01 06/02/2017

Lễ hội voi và đua thuyền độc mộc được tổ chức vào ngày 11 - 12/3/2017 tại hồ Lắk và buôn Jun, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Lễ hội voi gồm các nội dung như Lễ cúng sức khỏe cho voi, voi thi bơi, voi thi chạy,…; đua thuyền độc mộc gồm đua thuyền độc mộc 2 vận động viên, đua thuyền độc mộc 4 vận động viên, đua thuyền độc mộc 6 vận động viên, ngoài ra du khách còn được trãi nghiệm tham gia đua thuyền độc mộc.

Hình đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động phụ trợ cho Lễ hội như tổ chức tham quan thác Bìm Bịp nhằm giới thiệu danh thắng cấp quốc gia, làm công tác xã hội, cấp phát thuốc miễn phí, cấp gạo cho các hộ nghèo; tổ chức đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk nhằm tái hiện các nghi lễ và điệu múa truyền thống của đồng bào M’nông.

Thông qua Lễ hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên; tăng cường hơn nữa khối Đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần của Nghị quyết TW 7 (Khóa IX), tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh thiên nhiên và con người huyện Lắk - Đắk Lắk nhằm mời gọi, xúc tiến các dự án đầu tư du lịch của huyện Lắk nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Phương Hiếu