Khảo sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm tại Cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur

Cập nhật lúc: 20:11 17/01/2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức khảo sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch mạo hiểm tại Cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê. Tham gia đoàn khảo sát có ông Phạm Tâm Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Thanh tra Sở, Trung tâm Xúc tiến du lịch thuộc Sở; các Sở, ngành; đại diện UBND và các ban ngành liên quan của huyện Krông Ana cùng Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê.

Khảo sát tại Cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur

Qua khảo sát thực tế tại đơn vị nhằm xác định cụ thể các điều kiện về vị trí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nghiệp vụ chuyên môn, chương trình, lộ trình tổ chức… đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Từ đó, thống nhất cho phép đơn vị tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm tại Cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur.

Khảo sát tại Cụm thác Dray Sáp Thượng - Dray Nur

Đinh Thủy