Khảo sát thực địa tại 03 buôn phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật lúc: 15:42 13/07/2017

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa tại 03/07 buôn được tỉnh Đắk Lắk ưu tiên tập trung phát triển du lịch cộng đồng trong giai đoạn 2016 - 2020, gồm: Buôn Yang Lành (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn), buôn Tring, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) và buôn Ya, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.

Một góc Buôn Ya, Krông Bông

Việc hỗ trợ đầu tư du lịch cộng đồng sẽ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo ra sản phẩm mới cho du lịch tỉnh Đắk Lắk và nâng cao đời sống cho đồng bào địa phương. Đây là một trong các mục tiêu của Dự án “Hỗ trợ phát triển du lịch vùng biên giới” do Ngân hàng Châu Á (ADB) đề ra.

Khảo sát tại Bến nước buôn Tring - Thị xã Buôn Hồ

 

Phương Hiếu