Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch của tỉnh trong năm 2018

Cập nhật lúc: 10:23 08/05/2018

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ sản phẩm du lịch, chuyên nghiệp hóa và năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch tỉnh nhà, phấn đấu đến năm 2020 du lịch Đắk Lắk trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch của tỉnh nhà có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Du lịch có chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập và bền vững. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch của tỉnh trong năm 2018.

Tập huấn du lịch cộng đồng tại huyện Buôn Đôn

Theo Kế hoạch, năm 2018 sẽ tổ chức chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch gồm: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Lễ tân, Buồng khách sạn; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý khách sạn; Lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm; Lớp phổ biến Văn bản pháp luật mới về du lịch; Lớp bồi dưỡng nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Buôn Hồ.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, quản lý cơ sở lưu trú du lịch

Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Đối tượng tham dự là cán bộ, công chức quản lý nhà nước về du lịch ở cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, cán bộ các thôn buôn có tổ chức kinh doanh các hoạt động du lịch; lãnh đạo, viên chức đang làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh, Ban Quản lý Di tích tỉnh, Bảo tàng tỉnh; quản lý, nhân viên đang làm việc tại các đơn vị kinh doanh hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, các khu du lịch, điểm du lịch; các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch; cơ sở kinh doanh, mua sắm, ăn uống, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch; các hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư đang kinh doanh, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đinh Thủy