Kế hoạch phát triển du lịch Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được ban hành vào năm 2020

Cập nhật lúc: 07:50 13/09/2019

Đó là nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam của ba nước đang tích cực tham mưu để Chính phủ ba nước ban hành, trong đó Tổ xây dựng Kế hoạch của Việt Nam là đơn vị chủ trì xây dựng.

Hội thảo xây dựng Kế hoạch tại Gia Lai - Việt Nam tháng 7/2019

Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam là khu vực ngã ba biên giới của 03 nước được Thủ tướng Chính phủ 03 nước quyết định thành lập từ năm 1999, hiện nay khu vực này gồm 13 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri, Krate (Campuchia); Attapu, Salavan, Sekong, Champasak (Lào); Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (Việt Nam). Các địa phương thuộc khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đều ở trên cao nguyên, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và trình độ phát triển.

Hội nghị Cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam tháng 8 năm 2014 tại Viêng Chăn đã nhất trí ủng hộ đề xuất của Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch 03 nước. Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng đã được thống nhất trong khuôn khổ hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. Việc Việt Nam triển khai xây dựng Kế hoạch này thể hiện rõ vai trò, quyết  tâm chính trị của Chính phủ Việt Nam nói riêng và 03 nước Campuchia - Lào - Việt Nam nói chung trong thúc đẩy hợp tác của khu vực.

Toàn cảnh phiên họp Tổ xây dựng Kế hoạch 03 nước tại Champasak - Lào tháng 8/2019

Kế hoạch phát triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức họp lấy ý kiến của Tổ xây dựng Kế hoạch 03 lần tại 03 nước: Lần thứ 01 được tổ chức tại Campuchia; lần thứ 02 được tổ chức tại Việt Nam kết hợp với tổ chức Hội thảo về xây dựng Kế hoạch và lần thứ 03 được tổ chức tại Lào. Hiện nay, dự thảo Kế hoạch đang được chỉnh sửa, bổ sung sau khi các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển du lịch thuộc 03 nước Campuchia - Lào - Việt Nam góp ý và thống nhất cuối cùng sẽ được hoàn tất trình tại Hội nghị SOM được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 tại CHDCND Lào, sau đó tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và trình tại Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2020.

Sau khi Kế hoạch này được Lãnh đạo ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam thông qua, mỗi nước và mỗi địa phương trong Khu vực Tam giác phát triển du lịch Campuchia - Lào - Việt Năm sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm triển khai thực hiện tại mỗi quốc gia cũng như đề xuất nhiệm vụ trong hợp tác liên kết chung triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời tích cực lồng ghép, triển khai thực hiện Kế hoạch thông qua các thể chế hợp tác song phương và đa phương; Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam điều phối nội dung hợp tác của các Bộ Du lịch Campuchia, Bộ Du lịch và Văn hóa CHDCND Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các ngành, địa phương trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam để hỗ trợ các nhiệm vụ liên kết chung triển khai Kế hoạch, kêu gọi tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và sự tham gia của người dân địa phương. Bên cạnh đó, còn chịu trách nhiệm phối hợp và giám sát việc thực hiện Kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể ở cấp quốc gia và địa phương.

Thụy Phương