Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Cập nhật lúc: 16:10 08/11/2020

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng và tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay đạt chất lượng phục vụ khách du lịch; Đào tạo, hướng dẫn cho các hộ dân một số kỹ năng giao tiếp, chăm sóc và phục vụ khách du lịch; kỹ năng chế biến món ăn, ẩm thực của địa phương; cách thức tổ chức, dàn dựng chương trình văn nghệ dân gian, văn hoá cồng chiêng tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ khách du lịch, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống, văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, Sở VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ạnh minh họa

Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch gồm: Lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay (bao gồm nâng cao kỹ năng giao tiếp, marketing, chăm sóc và phục vụ khách du lịch; tổ chức, dàn dựng chương trình văn nghệ dân gian, văn hoá cồng chiêng phục vụ du lịch); Lớp bồi dưỡng kỹ năng chế biến món ăn phục vụ khách du lịch; Lớp tập huấn về du lịch có trách nhiệm với môi trường và văn hóa địa phương.

Ảnh minh họa

Đối tượng tham dự là các hộ dân có nhu cầu tham gia đầu tư kinh doanh du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay tại buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, buôn Tuôr xã Hòa Phú, buôn Kbu xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đinh Thủy