Huyện ủy Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn huyện

Cập nhật lúc: 10:17 13/02/2017

Để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Cư M’gar và xây dựng Cư M’gar từng bước trở thành huyện du lịch, Huyện ủy Cư M’gar đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Ảnh thác Dray Yong – Huyện Cư M’gar

Nghị quyết đã đánh giá mặc dù Huyện Cư M’gar có vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn tài nguyên đất và tài nguyên rừng, hồ, đập, suối và thác nước, núi đồi khá phong phú là điều kiện tốt để phát triển một nền kinh tế đa dạng, nhất là phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá (cà phê, tiêu, rau sạch, hoa quả, các sản phẩm khác…) gắn với chế biến, cung cấp nguồn thực phẩm dồi dào, có chất lượng tốt phục vụ nhu cầu khách du lịch. Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, kết hợp với khí hậu vùng Tây Nguyên lợi thế để phát triển du lịch. Các đồi núi thoai thoải hồ, thác nước còn hoang sơ, môi trường trong sạch, tại trung tâm huyện có đồi Cư M’gar huyền thoại và nhiều cánh rừng sinh thái,... các di sản văn hóa các dân tộc vẫn còn lưu giữ, các nghi lễ, lễ hội truyền thống đặc sắc hàng năm đều diễn ra sôi nổi là điều kiện thuận lợi để phát triển thành một khu du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng quy mô lớn. Tuy vậy, phát triển du lịch huyện Cư M’gar gặp nhiều khó khăn do chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu toàn cầu, thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, hạn hán đặc biệt là hiện tượng Elnino, về mùa khô hạn hán kéo dài nên mực nước các con suối, thác nước, bị cạn kiệt kéo dài, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Điểm xuất phát của nền kinh tế còn thấp, chưa tích luỹ được nhiều, công nghiệp chưa phát triển, khả năng thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài còn nhiều hạn chế và chưa thực hiện được. Kết cấu hạ tầng tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển về du lịch hiện tại và tương lai.

Mục tiêu chung của Nghị quyết là: Tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng,…; hình thành và phát triển các khu, điểm du lịch; xây dựng các buôn văn hóa du lịch; mở rộng và nâng cấp một số lễ hội truyền thống tốt đẹp ở các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, hình thành và từng bước phát triển du lịch huyện Cư M’gar, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ảnh tham quan Đồi Cư H’lâm

Nhiệm vụ trọng tâm được đề ra: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá nhằm giới thiệu rộng rãi hình ảnh, tiềm năng du lịch của huyện Cư M’gar để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất của ngành du lịch theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, môi trường sinh thái để phát triển du lịch một cách bền vững; xây dựng các sản phẩm đặc thù nhằm thu hút các thị trường khách du lịch để có cơ sở tăng thêm thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương; nâng cấp một số lễ hội truyền thống của các dân tộc thành lễ hội cấp huyện như lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, lễ hội lòng tòng để thu hút khách du lịch đến tham quan vào dịp tổ chức lễ hội truyền thống; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho cán bộ quản lý nhà nước để đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra.

Các giải pháp thực hiện: Về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về du lịch ; về lập các dự án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư cho du lịch; về bảo vệ, tôn tạo môi trường đảm bảo phát triển du lịch bền vững ; về tổ chức quản lý ; về đa dạng hóa sản phẩm, chương trình du lịch ; về nguồn vốn đầu tư ; về đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch ; về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Ủy ban nhân dân huyện cư M’gar có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 thành đề án, kế hoạch với lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết này.

Phương Hiếu