Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020

Cập nhật lúc: 21:33 17/02/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 458/BVHTTDL-VHDT ngày 06/02/2020 về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020.

Lễ cúng hạ cây của dân tộc Êđê

Theo văn bản, năm 2020, một số lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số được lựa chọn để phục dựng, bảo tồn, gồm: Bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên; bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Nùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Thái, tỉnh Yên Bái; bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống tỉnh Bình Phước; bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Shi La, tỉnh Lai Châu; bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Gia rai, tỉnh Kon Tum.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề ra những nội dung cần lưu ý khi tổ chức phục dựng lễ hội, như: Chỉ tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thông qua lễ hội, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu, phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng. Các lễ hội cần diễn ra một cách dân dã, tự nhiên, phản ánh sinh hoạt văn hóa cộng đồng, do đồng bào chủ động tham gia mở hội và thụ hưởng những giá trị văn hóa do lễ hội mang lại một cách thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Lễ hội dân gian truyền thống không nên tùy tiện, lạm dụng các hình thức sinh hoạt văn hóa mới làm phai nhòa bản sắc văn hóa dân gian. Chú ý phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín, các nghệ nhân văn nghệ dân gian tham gia vào hoạt động của lễ hội, kể cả trong hành lễ cũng như trong phần hội, tránh khiên cưỡng, áp đặt; tránh mang nặng yếu tố thương mại hoặc lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác trong đời sống xã hội gây phản cảm và xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau khi hoàn thành việc phục dựng, phải lưu trữ và báo cáo hồ sơ đầy đủ, gồm: Kịch bản, báo cáo tổng kết mô hình phục dựng lễ hội; tư liệu ảnh; phim tư liệu phản ánh đầy đủ diễn biến, tiến trình của lễ hội, độ dài phim 60 phút trở lên, sản phẩm ở dạng đĩa DVD.

Duy Hà