Hướng dẫn quy định của pháp luật về du lịch đối với nhà khách

Cập nhật lúc: 09:23 17/07/2017

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản hướng dẫn các nhà khách  thuộc các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đơn vị công lập có thu, đơn vị công lập chưa có thu được Nhà nước giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về kinh kinh doanh du lịch để đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị khi tham gia hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch.

Nhà khách Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, các đơn vị nhà khách, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao (đón tiếp và phục vụ khách của các cơ quan nhà nước), cần phải đảm bảo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Du lịch và các Luật hiện hành khác liên quan. Cụ thể, theo Luật Doanh nghiệp: Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh du lịch thì phải đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng nội dung trong Giấy đăng ký kinh doanh và ngành nghề đăng ký kinh doanh, đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, báo cáo thống kê định kỳ, …

Sau khi hướng dẫn các nhà khách thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt các cơ sở vi phạm quy định theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và quảng cáo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 09 nhà khách của thuộc các cơ quan nhà nước đang hoạt động đón khách du lịch.

Phương Hiếu